ZUS przypomina przedsiębiorcom, że od 1 stycznia muszą mieć indywidualny numer konta

   Jeden przelew do ZUS zamiast kilku. 1 stycznia 2018 r. znacznie ułatwione zostały rozliczenia pracodawców z ZUS. Zmiana niesie ze sobą także zagrożenia. Przez niedopatrzenie przedsiębiorcy, pracownicy mogą stracić ochronę chorobową z ZUS. Mówi rzecznik regionalny ZUS w Łodzi, Monika Kiełczyńska:
    - Płatnicy będą wypisywali tylko jeden przelew i kierowali go na indywidualny numer rachunku składkowego. Informacje o numerze rachunku ZUS przesyłał płatnikom od października. Nie wszyscy odebrali pismo z ZUS-u, dlatego płatnicy, do których nie dotarła informacja o numerze rachunku składkowego, nie powinni czekać na nadejście terminu opłaty, tylko wcześniej samemu postarać się o ten numer, odwiedzając oddziały ZUS, gdzie w sali obsługi klientów mogą otrzymać taki numer. Mogą też zadzwonić do centrum obsługi telefonicznej ZUS. Mogą też państwo wejść na stronę internetową www.eskladka.pl, gdzie po wpisaniu identyfikatorów, którymi płatnicy posługują się w ZUS-ie, także możemy uzyskać numer rachunku składkowego, gdzie na końcu tego numeru wkomponowany jest NIP płatnika składek i na ten numer należy już w styczniu opłacić składki za grudzień.


   Jeśli chodzi o wprowadzone zmiany, to teraz przedsiębiorca, aby opłacić składki, będzie wypełniał tylko jeden zwykły dokument płatniczy. To oszczędność czasu i niższe koszty. We wpłacie nie będzie trzeba podawać dodatkowych informacji, takich jak NIP, numer REGON czy PESEL.

Składki ZUS są płacone przez płatników w trzech podstawowych terminach:
- do 5. dnia następnego miesiąca - w przypadku jednostek i zakładów budżetowych, oraz gospodarstw pomocniczych;
- do 10. dnia następnego miesiąca - w odniesieniu do osób fizycznych, które opłacają składkę wyłącznie za siebie;
- do 15. dnia następnego miesiąca - obowiązek ten dotyczy pozostałych podatników.

Bardzo ważna informacja. Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wpłatę uznaje się za dokonaną dopiero w momencie wpłynięcia środków. Jeśli płatnik dokonał wpłaty 15. dnia miesiąca i nie została ona zaksięgowana przez ZUS w tym dniu, musi liczyć się z jednodniowym opóźnieniem. Dlatego polecenie przelewu najlepiej złożyć z kilkudniowym wyprzedzeniem. Nie ma bowiem żadnych przeciwwskazań, aby wpłat dokonywać przed ostatecznym terminem.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA