Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna podsumowała 2017 rok

   Więcej wydanych zezwoleń, wyższe nakłady na inwestycje i więcej miejsc pracy - tak rok 2017 podsumowała Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna. W 2017 roku wydano o 40 proc. więcej zezwoleń niż rok wcześniej. Przybyło ponad tysiąc nowych miejsc pracy i zainwestowano ponad 1 mld 200 mln zł. Na środowym spotkaniu zarząd Łódzkiej Strefy przypominał m.in. że w tym czasie obszar Strefy powiększył się o 338 ha. Nowe tereny pozyskano dla podstrefy w Ksawerowie, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Opocznie; powstała także nowa podstrefa w Rozprzy. Sprawdziły się również realizowane przez strefę projekty służące wsparciu przedsiębiorców. Powstało 27 start up’ów, z których każdy otrzyma wsparcie 200 tys. zł i współpracę z dużą firmą. Jak przypomina wiceprezes ŁSSE, Agnieszka Sygitowicz, w ramach projektu „Strefa rozwoju” podpisano już 1/3 umów na realizację szkoleń i studiów dla pracowników:
    - Na kwotę 6 mln zł te umowy już zostały podpisane. 100 tys. bonów już trafiło do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw woj. łódzkiego.


   Prezes Strefy, Marek Michalik podkreślał, że wyzwaniem na ten rok jest przede wszystkim dostosowanie się do zmian ustawy, po których cały kraj ma być strefą ekonomiczną:
    - Można powiedzieć w bardzo dużym skrócie, że my jako Strefa będziemy bardziej skłonni przyjmować i będziemy przyjmowali raczej tych inwestorów, którzy będą tworzyli lepsze miejsca pracy od tych, które były tworzone do tej pory.


   Po powiększeniu Łódzka SSE obejmuje powierzchnię ponad 1,7 tys. ha podzielonych na ponad 40 podstref, leżących na terenach trzech województw: łódzkiego, mazowieckiego i wielkopolskiego. Jedna z podstref znajduje się na terenie Wielunia, a na jej terenie inwestuje firma Wielton.

Jakie korzyści mają przedsiębiorcy, którzy uzyskają pozwolenie na działanie w danej SSE?
Ulgi podatkowe, dogodne miejsce na budowę nowych hal produkcyjnych czy magazynowych, ułatwienie kontaktów z władzami lokalnymi i administracją centralną w kwestii zakupu ziemi pod inwestycje to podstawowe korzyści wynikające z uczestnictwa przedsiębiorców w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Zwłaszcza dużym firmom opłaca się prowadzić działalność w SSE. Przy przeniesieniu swojej firmy do strefy, przedsiębiorca może uzyskać zwolnienie z podatku CIT lub PIT, tj. podatku dochodowego od osób prawnych lub podatku dochodowego od osób fizycznych. Przedsiębiorca otrzymuje działkę gotową pod realizację inwestycji - nie musi ubiegać się o wydanie planu zagospodarowania przestrzennego, co niekiedy może być bardzo czasochłonne i utrudnić, a nawet uniemożliwić przeprowadzenie całej inwestycji. Na terenie niektórych Specjalnych Stref Ekonomicznych obowiązuje zwolnienie od podatku od nieruchomości. Specjalne Strefy Ekonomiczne nie będą istniały w Polsce zawsze. Planuje się zakończenie ich działalności na rok 2026 roku, choć pierwotnie miały obowiązywać tylko przez 20 lat, do 2020 roku.

Fot. sse.lodz.pl
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA