Od wczoraj miesięczny obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT objął wszystkie mikrofirmy rozliczające VAT

   Od wczoraj miesięczny obowiązek przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT (JPK_VAT) obejmuje wszystkie mikrofirmy rozliczające VAT. Szacuje się, że jest to ok. 1 mln 600 tys. przedsiębiorstw. Pierwszy plik JPK zawierający informacje o transakcjach dokonanych w styczniu muszą przesłać do 25 lutego. W nadchodzącym roku termin ten wypada w niedzielę, stąd ostatnim dniem wysyłki jest 26 lutego. Mówi kierownik Samodzielnego Referatu Spraw Wierzycielskich w wieluńskiej skarbówce, Joanna Mielczarek:
    - My ze swojej strony zachęcamy państwa do zapoznania się już z nowym obowiązkiem teraz, jak najwcześniej. Dlatego już wcześniej zachęcaliśmy do sprawdzenia, w jaki sposób działa bezpłatna aplikacja udostępniona przez Ministerstwo Finansów do przesyłania jednolitych plików kontrolnych. Natomiast jeśli chodzi o to, czy ktoś będzie korzystał z usług biur rachunkowych, czy będzie to robił samodzielnie, to jest to tak naprawdę indywidualna decyzja każdego przedsiębiorcy. Po to przekazujemy państwu informacje, żeby mogli państwo zdecydować już teraz o tym, w jaki sposób będą państwo wypełniać swoje obowiązki - czy przedsiębiorcy będą w stanie zrobić to sami, czy rzeczywiście zdecydują się na to, żeby skorzystać z pomocy np. biur rachunkowych lub innych podmiotów.


   Wcześniej obowiązek przesyłania plików JPK funkcjonował w sektorze MŚP oraz w dużych firmach, które w większości terminowo wypełniały nowe obowiązki sprawozdawcze. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, w okresie do 15 września 2017 roku urzędnicy nie prowadzili postępowań karnych skarbowych w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia w związku z nieprzekazaniem skarbówce danych w ramach JPK.

   Co grozi spóźnialskim? Niezłożenie JPK w wyznaczonym terminie może skutkować sankcjami określonymi w kodeksie karnym skarbowym. Najsurowsze kary dotyczą całkowitego zaniedbania obowiązku wysyłki. Rodzaj i wysokość sankcji pieniężnych nałożonych na podatnika nieskładającego JPK uzależniony jest od tego, czy obowiązek przekazania pliku wynika z żądania organów podatkowych i od wysokości strat dla budżetu państwa. Uchybienie może być zatem zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe albo wykroczenie skarbowe.
   Co w przypadku podatników rozliczających VAT kwartalnie? Pliki JPK muszą zostać wysłane do 25. następnego miesiąca bez względu na termin rozliczania VAT. Jednak mimo wprowadzenia miesięcznego obowiązku raportowania JPK, firmy nadal mogą składać deklaracje VAT kwartalnie, przepisy w tym zakresie nie zmieniły się.
   W 2018 roku skarbówka upomni się nie tylko o dane zawarte w pliku JPK_VAT. Te zawierają te same informacje, które znajdują się w deklaracjach VAT i należy przesłać je obowiązkowo, bez wezwania organu podatkowego. Od 1 lipca 2018 roku, mikroprzedsiębiorcy będą przesyłać fiskusowi także inne dane w ramach JPK. Na żądane urzędu będą zobligowani udostępnić dane dot. Ksiąg rachunkowych(JPK_KR), wyciągów bankowych (JPK_WB), magazynu (JPK_MAG), faktur VAT (JPK_FA), podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów (JPK_PKPIR) i ewidencji przychodów (JPK_EWP).

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA