Ruszył ''Medyczny inkubator'' - umowa między I LO a wieluńskim szpitalem podpisana

   W sali konferencyjnej wieluńskiego szpitala podpisano dziś umowę o współpracy między I LO im. Tadeusza Kościuszki a szpitalem powiatowym w Wieluniu. Podpisy na dokumencie złożyli dyrektor I LO Zbigniew Wiśniewski i dyrektor SPZOZ w Wieluniu Janusz Atłachowicz. Dzięki współpracy placówek uczniowie klas biologiczno - chemicznych będą mieli możliwość udziału w wykładach i zajęciach warsztatowych, a tym samym oswojenia się z zawodem lekarza.

    - Architektami pomysłu są nauczyciele z I LO im. Tadeusza Kościuszki z ogromną przychylnością naszego dyrektora i z przychylnością ludzi z wielką pasją, których udało nam się spotkać: pana dyrektora szpitala i pana dr Andrzeja Kowalskiego - mówiła nauczycielka biologii Aleksandra Antosik-Karasek, która kierowała przygotowaniem projektu w wieluńskim liceum - Nasz program nosi nazwę "Medyczny inkubator" i to już naświetla, czego dotyczyć będą nasze wspólne działania. Przybliżając główne założenia projektu należy podkreślić, że uczniowie uzyskują możliwość uczestniczenia w wykładach i zajęciach warsztatowych, w spotkaniach z lekarzem, ratownikiem medycznym, położną, pielęgniarką, fizjoterapeutą, a każde spotkanie będzie składało się z dwóch części: wykładowej i warsztatowej. Uczniowie poznają specyfikę oddziałów ortopedii, noworodków, ginekologii, SOR-u, fizjoterapii, poznają rytm pracy stacji dializ, sali chirurgicznej. W realizację projektu wpisane jest również wykorzystanie zasobów naszego liceum do wielopłaszczyznowej współpracy partnerskich placówek. (...)

   Dyrektor I LO im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu Zbigniew Wiśniewski nie ukrywał, że nawiązanie takiej współpracy było od wielu lat jego marzeniem:
    - Współpraca pomiędzy szkołą a szpitalem była takim moim marzeniem już od wielu lat. Natomiast w tym roku po raz pierwszy pojawił się tutaj pan dyrektor Atłachowicz, umówiliśmy się na spotkanie i okazało się, że taka współpraca interesuje również i drugą stronę. W szkole mamy na każdym poziomie trzy klasy biologiczno - chemiczne, skąd rekrutują się przyszli lekarze. Co roku kilka, kilkanaście osób dostaje się na studia medyczne, więc przejście przez taki inkubator medyczny tu w wieluńskim szpitalu powiatowym jest czymś bardzo wskazanym. Napotkaliśmy na przychylność ze strony szpitala i szybko doszło do uzgodnień programowych i w dniu dzisiejszym podpisaliśmy tą umowę. Mam nadzieję, że będzie to z pożytkiem dla obu stron. (...) Młodzież i społeczeństwo zareagowało na tą współpracę bardzo pozytywnie, ponieważ wiemy, że ludzie z Wielunia na studia wyjeżdżają w Polskę, a bardzo fajnie jest jak część z nich tutaj wraca i to jest naszym wspólnym interesem. (...)

   W wydarzeniu uczestniczyli także uczniowie klasy biologiczno - chemicznej, którzy zaraz po podpisaniu umowy wzięli udział w pierwszych zajęciach prowadzonych przez dyrektora SPZOZ w Wieluniu Janusza Atłachowicza i z-cę dyrektora ds. Medycznych dr n.med. Andrzeja Kowalskiego.

Posłuchaj relacji:REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA