Gmina Galewice otrzymała pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi na przebudowę wodociągu w Osieku

   Gmina Galewice otrzymała pożyczkę w wysokości prawie 800 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Osiek. Planowane zadanie obejmuje przebudowę sieci wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego w Osieku. Mówi wójt, Marian Wojcieszak:
    - Zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zawsze jest bardziej opłacalne, niż zaciąganie kredytu z racji na to, że po spłaceniu 60% wielkości tej pożyczki można starać się o umorzenie 40% tej pożyczki, które należy przeznaczyć w ochronę środowiska. Faktycznie w tym roku budżet gminy, który został przyjęty w 2016 roku, zakładał pokrycie deficytu budżetowego nadwyżką z 2016 roku. Ale niemniej jednak 779 tys. zł pożyczki zaciągamy w Funduszu, aby pokryć przede wszystkim zadania w przebudowie sieci wodociągowej w Osieku z sieci azbestowej na sieć z rur PCV. Wszystkie duże zadania inwestycyjne, które planowaliśmy w 2017 roku, udało nam się rozstrzygnąć poniżej wartości kosztorysowej. Ta różnica w tej oczyszczalni ścieków to jest wielkość 1 mln zł. Dla gminy Galewice 1 mln zł to są duże pieniądze, bo przekładając je na inwestycje, to można powiedzieć, że to jest przebudowa ok. 3 km takiej wąskiej drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej.


   Gmina buduje też oczyszczalnię ścieków w Węglewicach i kanalizację w Osieku. Oczyszczalnia kosztować będzie ponad 4 mln 800 tys. zł i ma się zakończyć do 18 grudnia przyszłego roku. Natomiast budowa kanalizacji i przebudowa wodociągu w Osieku kosztować będzie w sumie ponad 6 mln 895 tys. zł i ma zostać zakończona do końca marca 2019 roku.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA