Mikołajki dla dzieci niepełnosprawnych odbyły się w ośrodku ''Tacy Sami'' (galeria zdjęć)

   Były gry, zabawy, muzyka i tańce, nie zabrakło słodkiego poczęstunku, a co najważniejsze, Mikołaj rozdawał prezenty - tak bawiło się kilkadziesięcioro dzieci i ich rodzice w ramach zabawy mikołajkowej zorganizowanej przez to Stowarzyszanie Integracyjne Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Tacy Sami” w Wieluniu.

Beata Korczewska, PCPR Wieluń:
    - Jest Mikołaj, jest bardzo dużo dzieci, wszyscy się bawią. Dzięki Stowarzyszeniu „Tacy Sami” mają okazję spotkać się, potańczyć, są szczęśliwe. Organizacje pozarządowe mogą dwa razy w ciągu roku korzystać z dofinansowań do sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych, ogłaszamy też konkursy i nabory wniosków dla organizacji pozarządowych i tam też można się ubiegać o dofinansowania do tego typu imprez. Poza tym można organizować różnego rodzaju pikniki, wycieczki dla dzieci i dorosłych osób niepełnosprawnych. Każde stowarzyszenie może wystąpić z takim wnioskiem, w tej chwili skończył się już nabór na rok następny, ponieważ nabory są do 30 listopada, natomiast w przyszłym roku zostanie ogłoszony konkurs i w jego ramach na pewno będzie można składać wnioski w PCPR. Na pewno zapotrzebowanie na pomoc dla osób z niepełnosprawnością jest bardzo duże, natomiast środków jest niestety zbyt mało. Od wielu lat doskwiera nam brak dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych, w tym roku z takiej pomocy mogły skorzystać tylko dzieci i to w niewielkim zakresie, mam nadzieję, że poprawi się to w przyszłym roku. Można też ubiegać się o dofinansowanie na środki ortopedyczne i to jest właściwie zadanie, na które najwięcej wpływa wniosków, realizujemy około 600 dofinansowań rocznie. Jest to dofinansowanie do środków ortopedycznych, do których dopłaca nam Narodowy Fundusz Zdrowia, można ubiegać się o dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ale można też ubiegać się o środki na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. Jeśli chodzi o akcje uświadamiające potrzeby osób niepełnosprawnych, to w tej kwestii ogromną rolę odgrywają organizacje pozarządowe. Organizują wszelkie akcje, wydarzenia, pokazują, jak wielka jest liczba osób dotkniętych niepełnosprawnością i jak można im pomóc. Na terenie naszego powiatu mamy kilka takich organizacji, m.in. jest to Stowarzyszanie Integracyjne Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Tacy Sami” w Wieluniu, Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Razem” w Skrzynnie, Stowarzyszenie Pomocy Dla Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Strobinie, Polski Związek Niewidomych, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Jeśli osoba niepełnosprawna szuka pomocy, może zgłosić się do nas, do wieluńskiego PCPR, jeśli nawet my nie możemy pomóc, to jesteśmy w stanie pokierować taką osobę do odpowiedniego miejsca.

Katarzyna Bogacz, rehabilitant w ośrodku „Tacy Sami”:
    - Zabawa mikołajkowa to nieodłączny element życia w naszym ośrodku. Wiemy, że dzieci, oprócz pracy, oprócz rehabilitacji i terapii, której są poddawane, muszą także mieć tych kilka chwil przyjemności i zabawy. Dziś mogą zapomnieć o codzienności, mogą się pobawić, zjeść coś słodkiego i oczywiście wszystkie dostaną prezenty od Mikołaja. W tej chwili nasz ośrodek realizuje zadania zlecone ze środków PFRON, w tej chwili z pomocy stale korzysta 80 dzieci. Korzystają przede wszystkim z rehabilitacji ruchowej w zajęciach indywidualnych i grupowych, prowadzimy zajęcia na basenie, jest integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna, logopedyczna i psychologiczna, mamy trening umiejętności społecznych, prowadzone są też grupowe zajęcia z arteterapii. Aktualnie w ośrodku planowane jest uruchomienie hydroterapii.

Posłuchaj relacji:REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA