E-składka w ZUS od 1 stycznia 2018 roku

   Od 1 stycznia opłacisz składki w ZUS-ie jednym przelewem na swój numer rachunku składkowego. Zamiast trzech albo czterech przelewów miesięcznie, będziesz wysyłać tylko jeden przelew łącznie na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Informację o numerze rachunku składkowego każdy płatnik otrzyma od ZUS listem poleconym. Do tej pory II Oddział ZUS w Łodzi wysłał ponad 64 tys. listów, z czego do ZUS-u wróciło ponad 11 tys. pism. Jeśli nie będziesz znać swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku. Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku. Plusy e-składki przedstawił podczas wczorajszej konferencji prasowej w Wieluniu, dyrektor II oddziału ZUS w Łodzi, Krzysztof Jędrzejewski:
    - Będzie jeden przelew, a do tej pory były trzy lub cztery rachunki. W związku z tym będą niższe koszty bankowe. Składki będą przekazywane na indywidualny numer rachunku składkowego. Będzie jeden rachunek dla jednego płatnika, a nie cztery rachunki na poszczególne fundusze. Jeśli chodzi o identyfikację wpłaty na rachunku, to do tej pory identyfikowaliśmy to, ponieważ wszystkie warunki musiały być spełnione, czyli: NIP, REGON, okres wpłaty, jeśli tego nie było, to były wyjaśniane wpłaty na rachunek klienta. Teraz to się zmieni, ponieważ będzie jeden numer rachunku i będzie łatwiej zidentyfikować tą wpłatę. Szybsze będzie też rozliczenie tej wpłaty. Na przelewie nie będzie podawanych takich danych jak dotychczas, czyli: NIP, REGON, PESEL, nr dowodu osobistego, czy też inne dane identyfikacyjne. Dlatego będzie łatwiejsza identyfikacja tych wpłat. I na przelewie wpisujemy tylko nr rachunku składkowego co oznacza szybsze wypełnianie przelewu. To są korzyści, które z prowadzenia e-składki będzie miał płatnik.


   Jeśli do końca grudnia 2017 roku nie dostaniesz od ZUS informacji o numerze Twojego rachunku albo jeśli zgubisz list od ZUS, koniecznie skontaktuj się z ZUS-em. Numer rachunku otrzymasz w każdej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej nr tel. 22 560 16 00.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA