W Łodzi rolnicy i naukowcy dyskutowali o perspektywach stojących przed producentami żywności ekologicznej (galeria zdjęć)

   „Czas na ekologię” - to hasło konferencji adresowanej do producentów rolnych, która odbyła się wczoraj na Łódzkim Rynku Hurtowym „Zjazdowa” w Łodzi. Organizatorami konferencji były: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz Stowarzyszenie Ekosystem - Dziedzictwo Natury. W trakcie spotkania omawiane były kwestie certyfikacji gospodarstw i żywności ekologicznej, wsparcia dla rolnictwa ekologicznego oraz nowych możliwości zbytu wyprodukowanych płodów. Mówi dyrektor Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, Marcin Podgórski:
    - Spotykamy się w ramach projektu międzynarodowego, ponieważ widzimy, że Polska dołącza do tej grupy krajów rozwijających ekologiczną żywność. W ubiegłym roku to był wzrost wielkości 15%, w tym roku to już było 20%. To są nie tylko północne regiony województwa łódzkiego, gdzie jest dużo gospodarstw produkujących warzywa i owoce, ale również to są także inne podmioty produkujące pasze, zboża, trzodę chlewną itd. Rolnicy przestawiają się na produkcję ekologiczną, ponieważ widzą, że jest większa rentowność, a przede wszystkim pestycydy powodują zdrowotne obciążenie naszego organizmu. Jak widać, tak dalej nie może być. I zarówno walczymy ze smogiem, bo wiem, że to jest bardzo ważny temat. I dzisiaj przeciwdziałamy tym zmianom klimatycznym. Ale też musimy myśleć nie tylko o tym, czym oddychamy, ale też co jemy. I dlatego ten projekt i dzisiejsza ta konferencja, którą organizujemy z partnerami z naszego województwa.


   Rynek żywności ekologicznej należy od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku do najbardziej dynamicznie rozwijających się sektorów rynku żywności. Od 2004 do 2014 roku wzrost sprzedaży ekologicznej w Europie uległ więcej niż podwojeniu, z 11 mld do blisko 25 mld euro. Światowy rynek rolnictwa ekologicznego rozwija się również prężnie - zwiększając obroty o około 20% rocznie. W Polsce wartość rynku żywności ekologicznej i prozdrowotnej szacowana jest dziś na ponad 800 mln zł i rośnie wraz ze zwiększającą się świadomością konsumentów. Szacuje się, że w ciągu 10 lat wartość rynku żywności ekologicznej wzrośnie do ponad 3 mld zł. Pomimo obserwowanego na polskim rynku rozwoju podaży żywności ekologicznej, szacowany udział żywności ekologicznej w ogólnej ofercie produktów żywnościowych w sklepach specjalistycznych nie przekracza 60%. Liczba pozycji asortymentowych jest bardzo zróżnicowana - od kilkuset w sklepach o małej powierzchni handlowej do ponad 4,5 tys. produktów w supermarketach. W ofercie sprzedaży naszych sklepów wysoki jest udział produktów zagranicznych, szczególnie w kategorii żywności przetworzonej. Pomimo obserwowanego rozwoju rynku żywności ekologicznej najważniejsze bariery zakupu tej kategorii żywności dotyczą przede wszystkim poziomu cen i dostępności żywności ekologicznej oraz dostępu do informacji o miejscach sprzedaży ekologicznej żywności. Czynnikiem, który wpływa negatywnie na zainteresowanie ofertą żywności ekologicznej jest również brak umiejętności odróżnienia żywności ekologicznej od innych produktów żywnościowych. W rezultacie konsumenci niejednokrotnie wprowadzani są w błąd informacją na opakowaniu lub znakowaniem, które sugeruje ekologiczne pochodzenie produktu. Polscy konsumenci są skłonni płacić nieco wyższe ceny za produkty ekologiczne, jednak zwykle nie jest to więcej niż 10-20% aniżeli za żywność konwencjonalną. Ceny produktów ekologicznych natomiast często przekraczają ten poziom znacząco, a im większa jest różnica, tym rzadziej konsumenci skłonni są je wybierać. Z analizy aktualnego poziomu cen w sklepach specjalizujących się w sprzedaży żywności ekologicznej wynika, że różnice cen niejednokrotnie są dwu - i trzykrotne. Na polskim rynku działa około 200 przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją produktów w skali regionu lub kraju oraz około 800 niezależnych sklepów specjalistycznych z ofertą tego rodzaju certyfikowanych wyrobów. Wzrost zainteresowania żywnością wyprodukowaną ekologicznie jest w dużym stopniu efektem zmian w systemach wartości uznawanych przez konsumentów. Polscy konsumenci mają bardzo pozytywny stosunek do żywności ekologicznej, ale nadal niewielki jest odsetek regularnych nabywców tej kategorii żywności. W celu stymulowania konsumpcji ekologicznej żywności konieczne są działania po stronie podaży i popytu służące różnicowaniu kanałów dystrybucji, poprawie dostępności do żywności ekologicznej oraz informacji o tego typu produktach, jak również kreowaniu nowych produktów wpisujących się w coraz bardziej złożone oczekiwania współczesnych konsumentów.REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA