Konferencja naukowa ''Wieluń w czasach Jagiellonów'' już za nami (zdjęcia)

   O dziejach miasta w czasach Władysława Opolczyka, wojnach o ziemię wieluńską i znaczeniu Jagiellonów dla rozwoju miasta, a także o archeologicznych śladach tamtych czasów na konferencji naukowej w wieluńskim muzeum mówili znakomici naukowcy specjalizujący się w tym okresie historii.

Jan Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej:
    - Mam taką nadzieję, że konferencja będzie przede wszystkim merytorycznie głęboka i owocna, bo przybyli badacze wielkiej próby. Są to pracownicy naukowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Łódzkiego, będą mówić o Wieluniu w czasach jego największej świetności, jakim był okres Jagiellonów. XV wiek i początki XVI to okres niezwykły dla miasta, powstały wtedy bowiem kolejne elementy architektoniczne widoczne do dziś, nastąpiła rozbudowa murów miejskich, rozbudowa zamku. Powstały też kolejne świątynie, m.in. w tym to czasie sprowadzono do Wielunia paulinów i wybudowano dla nich kościół i klasztor do tej pory mieszczący się przy ul. Krakowskie Przedmieście, dziś będąca w posiadaniu Sióstr Bernardynek.

Ks. prof. dr hab. Jan Związek, Akademia im. Jana Długosza z Częstochowy:
    - Najświetniejsze czasy dla miasta wypadły w okresie panowania Jagiellonów, dlatego że i królowie i królowa św. Jadwiga Wawelska uważali ziemię wieluńską za istotną część Królestwa Polskiego . Samo jej położenie, na pograniczu Wielkopolski i Małopolski czyniło z regionu i samego miasta taki punkt, gdzie zjeżdżała się cała szlachta polska, decydując o sprawach zasadniczych, takich jak odebranie ziem utraconych na rzecz Władysława Opolczyka. O przywiązaniu choćby Władysława Jagiełły do tej ziemi świadczą bogate fundacje - jak np. ta paulińska.

   Konferencja ta była niejako drugą częścią poświęconą średniowiecznemu Wieluniowi. Jej pierwsza część, dotycząca panowania Piastów odbyła się w czerwcu.

Posłuchaj więcej:REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA