Jakie plany na trzy najbliższe lata ma wieluński PCPR?

   W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu przygotowano „Program rozwoju pieczy zastępczej na lata 2018-2020”. Taki dokument zostaje przedłożony radzie powiatu raz na trzy lata. W dokumencie znajdują się głównie kontynuacje już rozpoczętych działań.
    - W naszym programie zawarliśmy m.in. próbę uruchomienia pogotowia rodzinnego. Chcemy, żeby ono funkcjonowało na naszym terenie. Poszukujemy również rodzin specjalistycznych, gdzie można by umieścić dziecko z problemami, z niepełnosprawnością. Dla rodzin zastępczych wsparciem jest koordynator pieczy zastępczej i również musimy przestrzegać ustawowego zatrudnienia koordynatorów. Również naszym zadaniem jest udzielanie wszelkiego rodzaju porad psychologicznych, pedagogicznych i prawnych. W tej chwili w jednym z zespołów funkcjonujących w PCPR jest ośrodek interwencji kryzysowej. Tam przyjmują specjaliści: psycholog, prawnik, pedagog – tam może się zgłosić każda osoba, która doświadcza przemocy w rodzinie. Naszym zadaniem jest również opracowywanie indywidualnych programów usamodzielnienia. Wiadomo, że czas szybko mija i dla osób znajdujących się w rodzinach zastępczych w wieku 17 lat pracujemy nad takim planem. W jego przygotowaniu zawsze uczestniczy opiekun nastolatka, zazwyczaj jest to rodzic zastępczy.


- mówiła dyrektor PCPR, Danuta Drutowska.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA