W Łodzi zakończył się wczoraj dwudniowy Kongres Biogospodarki (galeria zdjęć)

   Ponad sześciuset ekspertów z całej Europy przyjechało na dwa dni do Łodzi na V Międzynarodowy Kongres Biogospodarki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej: John Bell, Jerzy Buzek oraz Christian Patermann. Głównym celem spotkania, które odbyło się w dniach 20-21 listopada w hotelu Andel`s w Łodzi, była odpowiedź na pytanie: jak skutecznie zwiększyć udział przemysłu w lokalnej biogospodarce? Na zakończenie pierwszego dnia V Kongresu Biogospodarki do platformy współpracy „Bioregiony Centralnej i Wschodniej Europy” dołączyli nowi sygnatariusze z następujących regionów: Lubuskiego, Opolskiego, Świętokrzyskiego oraz węgierskiego Csongrad. Mówi marszałek, Witold Stępień:
    - Chcielibyśmy kontynuować ten projekt, który z deklaracji łódzkiej pojawił się rok temu i znalazł swoje odbicie w oficjalnych dokumentach Unii Europejskiej.


   Uczestnicy dyskusji o instrumentach finansowych wspierających biogospodarkę zgodnie wskazywali przedsiębiorców jako przyszłych, największych beneficjentów środków z UE. Przedsiębiorcy - innowatorzy mają się stać głównym motorem rozwoju regionów i siłą napędową gospodarki europejskiej, która musi zadbać o swoją konkurencyjność, aby pozostać globalnym graczem. Mówi prof. Zofia Wysokińska z Uniwersytetu Łódzkiego, ekspert ds. biogospodarki w Ministerstwie Rozwoju:
    - Potrzeba nam firm, które wdrażają innowacyjne eko-projekty. I oczywiście firmy się znajdują. One są. Wymaga to jeszcze jednak lepszego dofinansowania fazy wdrożeniowej w takiego typu projektach. Dlatego że jest to pewna słabość. Co prawda firmy wraz z uczelniami lub instytutami wspólnie startują do aplikacji projektów, zwłaszcza o środki unijne. I wtedy firma, uczelnia czy też instytut dostają pieniądze jak gdyby po połowie. Ale dotyczy to współdziałania w projekcie. A faza wdrożeniowa jest jeszcze dalszą fazą.


   Biogospodarka jest jednym z najlepiej rokujących sektorów gospodarki, w których zamierzają się specjalizować polskie regiony. Województwo Łódzkie jest w tej dziedzinie ogólnopolskim liderem. To wielokrotnie podkreślał w trakcie tegorocznego Kongresu Christian Patermann, twórca idei biogospodarki i promotor gospodarki obiegu zamkniętego.REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA