Kolejni rolnicy dostali zaliczki w ramach dopłat bezpośrednich. Na pieniądze czeka jeszcze 202 tys. uprawnionych

   Rośnie kwota wypłaconych zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich. Do 16 listopada pieniądze otrzymało 1 140 tys. z 1 342 tys. rolników ubiegających się o dotacje. To ponad 85% wszystkich oczekujących. W sumie na ich konta wpłynęło 7 mld 250 mln zł. Do końca listopada Agencja przeleje łącznie ok. 10 mld zł. Mówi zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Beata Orzołek:
    - Do 20 listopada do rolników trafi kwota ponad 8 mld zł. Zaliczki są wypłacane do wszystkich płatności stosowanych w Polsce. A mianowicie jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności związanych z produkcją, płatności dodatkowych i płatności dla młodych rolników. Warunkiem przyznania zaliczki jest zakończenie kontroli administracyjnej, która uwzględnia również wyniki z kontroli na miejscu. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w pierwszej kolejności zaliczki na poczet płatności bezpośrednich realizowane były dla rolników z obszarów dotkniętych nawałnicami i huraganami. W następnej kolejności zaliczki były naliczane dla rolników z terenów, gdzie występuje afrykański pomór świń. Realizacja zaliczek zakończy się 30 listopada.


   Pozostała część pieniędzy, czyli 30% przyznanej płatności będzie wypłacana rolnikom sukcesywnie od 1 grudnia. Całkowita pula środków przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi 14 mld 800 mln zł.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA