Już prawie 4 mld zł zaliczek na poczet tegorocznych dopłat wypłacono rolnikom od 16 października

   Rośnie kwota wypłaconych zaliczek w ramach dopłat bezpośrednich. Do 2 listopada pieniądze otrzymało 847 rolników ubiegających się o dotacje. To ponad 63% wszystkich oczekujących. Do tej pory do rolników trafiło prawie 4 mld zł zaliczek. Ich wysokość podobnie jak w roku ubiegłym wynosi 70% kwoty dopłat. Szacuje się, że z tego tytułu na konta rolników trafi około 10 mld złotych. Pozostała część pieniędzy będzie wypłacana rolnikom od 1 grudnia. Mówi zastępca prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Beata Orzołek:
    - Zanim przeprowadzimy naliczenie kwoty na poczet płatności bezpośrednich, wnioski muszą przejść weryfikację warunków kwalifikowalności. Funkcjonalność w systemie, która pozwala nam to przeprowadzić, czyli kontrola administracyjna została już uruchomiona na początku sierpnia tego roku. Także kontrolę administracyjną mamy przeprowadzoną u ponad miliona beneficjentów, co stanowi ponad 80% beneficjentów ubiegających się o te płatności. Dodam jeszcze, że zaliczki naliczane są na poczet płatności bezpośrednich do wszystkich rodzajów płatności, które są stosowane w naszym kraju. Czyli do jednolitej płatności obszarowej, do płatności związanej z produkcją, do płatności do młodego rolnika, płatności dodatkowej i płatności za zazielenienia.


   Wiceminister rolnictwa, Ryszard Zarudzki w związku z wypłatą zaliczek apeluje do rolników:
    - Do końca listopada na rynek trafi ponad 10 mld zł. Dlatego apelujemy do rolników, żeby uważali, aby firmy nie za zawyżały cen. A jeśli takie sygnały będą, to prosimy o zgłaszanie będziemy monitorować, by nie wykorzystały tej sytuacji. Zgłaszać to należy przede wszystkim tutaj, nawet i do ministerstwa, ale też do Izb Rolniczych, bo to są reprezentanci rolników. Będziemy reagować. Powiadamiać nas różnymi możliwymi sposobami.


   Zaliczki otrzymają w pierwszej kolejności wnioskodawcy, których dokumenty zostały już poddane kontroli administracyjnej i zostały zatwierdzone do wypłaty. Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada. W tym roku o dopłaty bezpośrednie stara się ponad 1 mln 342 tys. rolników.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA