Gospodarka cyrkularna tematem warsztatów w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi

   Burmistrz Wielunia, Paweł Okrasa będzie jednym z uczestników warsztatów regionalnych w ramach projektu „Europejskie regiony na rzecz synergii w gospodarce cyrkularnej”. W warsztatach, które odbędą się jutro (14 września) w Łodzi, wezmą również udział przedstawiciele łódzkich uczelni, biznesu, samorządowcy i organizacje pozarządowe.

Marcin Podgórski, dyrektor Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli, organizator warsztatów:
    - Ponieważ liderem w Polsce jest właśnie Wieluń, jest jedną z pięciu gmin, to pan burmistrz dostał również zaproszenie i będzie miał prezentację. Gospodarka cyrkularna jest obecnie największym projektem Unii Europejskiej. Stara się wykorzystać zasoby maksymalnie, zmniejszyć liczbę odpadów na świecie. Europa jest bardzo zagęszczona, większość ludzi żyje w miastach i trzeba coś z tymi odpadami robić. A odpad to niejednokrotnie okazuje się bardzo cennym surowcem do produkcji. To są w ogóle takie warsztaty, które mają na celu w województwie znaleźć podmioty, interesariuszy, którzy będą mogli efektywnie współpracować w gronie międzynarodowym. Całe grono europejskie i jesteśmy z tego bardzo dumni, że w województwie łódzkim mamy takiego partnera jak Wieluń. Jesteśmy tym tematem żywo zainteresowani i będziemy zgłębiać możliwości tego, żeby produkować rzeczy ze śmieci. Wiadomo, że najgorszą rzeczą jest to, żeby to gdzieś na składowiskach leżało. Te folie, te odpady biologiczne można wykorzystać. Można je przerobić na polimery, można je wykorzystać ponownie, można je naprawić niejednokrotnie, o tym wszystkim mówi gospodarka cyrkularna.


   Gospodarka cyrkularna to dbałość o możliwie najmniejsze zużycie zasobów naturalnych poprzez eksploatację zasobów odnawialnych w sposób gwarantujący ich regenerację. Jej główne założenia to czysta produkcja, użycie energii ze źródeł odnawialnych, poszanowanie środowiska, używanie odpadów jako surowców i ich przerabianie bez negatywnych efektów zewnętrznych.

   Warsztaty mają na celu zaprezentowanie idei gospodarki cyrkularnej oraz projektu SCREEN, którego realizacja pozwoli na utworzenie międzynarodowej sieci współpracy. Chodzi także o wspólne opracowanie narzędzi wsparcia eko-innowacji oraz innych projektów gospodarki cyrkularnej, które mogłyby posłużyć rozwojowi kraju i regionu.

   Działania w ramach SCREEN będą wykorzystywać rozwijające się gałęzie przemysłu, aby zachęcić regiony słabiej rozwinięte do wspierania nowo powstających innowacyjnych podmiotów oraz ich ekspansję na rynki międzynarodowe. W konsorcjum działają podmioty m.in. z Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugali, Grecji i Holandii.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA