W Muzeum w Praszce odbyło się spotkanie z historią lokalną (zdjęcia)

   Muzeum w Praszce po raz kolejny było miejscem spotkania sympatyków historii lokalnej w powiecie oleskim. Odbyło się ono pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa powiatu oleskiego” i połączyło obchody Europejskich Dni Dziedzictwa z 500. rocznicą ogłoszenia przez Marcina Lutera doktryny dającej początek reformacji, której efekty w perspektywie lat uwidoczniły się także na ziemi wieluńskiej, choćby w postaci organizacji parafii ewangelickiej.

   Podczas spotkania wygłoszone zostały dwa referaty: „Architektura drewniana okolic Praszki” oraz „Dziedzictwo reformacji na dawnym pograniczu”.
    - Głownie dotyczy to budownictwa mieszkalnego - mówi Maria Feliks, etnograf z Muzeum w Praszce, autorka pierwszego referatu - przybliżamy najciekawsze obiekty, które do dzisiaj się zachowały, pokażemy je na zdjęciach i powiem kilka ciekawostek dotyczących ich konstrukcji i stanu zachowania. (…) Jeśli chodzi o naszą okolicę, to akurat teren pogranicza województwa opolskiego i łódzkiego cechuje się takim nawet unikatowym stopniem nagromadzenia zabytków budownictwa drewnianego (…), oczywiście nie jest to tak duża ilość obiektów jak występowała jeszcze w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, bo wtedy można było powiedzieć, że istniały miejscowości, w których nawet 80 procent zabudowy była jeszcze drewniana, ale jeśli ktoś jest zainteresowany tematem, to z pewnością znajdzie co najmniej kilkanaście takich obiektów w naszej najbliższej okolicy. (…)
    - Poproszono mnie o wygłoszenie referatu na temat dziedzictwa reformacji na dawnym pograniczu - mówi dr Zdzisław Włodarczyk, Prezes Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego - chodzi tutaj przede wszystkim o dawne pogranicze wieluńsko-śląskie, albowiem był to teren przenikania się kultur i przemieszczania się ludzi już od wielu wieków. Jedną z grup, która tutaj się przemieszczała ze Śląska na Ziemię Wieluńską, byli właśnie ewangelicy i o nich wspominam. Jako że mamy w tytule dziedzictwo reformacji trzeba wspomnieć o pięćsetleciu reformacji, albowiem rok 2017 jest rokiem 500. rocznicy reformacji. 500 lat temu w ostatni dzień października Marcin Luter zapoczątkował swoje oficjalne działania mające na celu zreformowanie religii w Niemczech. (…)

   Spotkania poświęcone historii lokalnej powiatu oleskiego odbywają się od kilkunastu lat w różnych zakątkach regionu. Dotykają wielu historycznych wątków życia mieszkańców tej części kraju, która przez wiele dziesiątek lat była swoistym tyglem kulturalnym, gospodarczym, społecznym i religijnym.


Rozmowa z Marią Feliks:
Rozmowa z dr Zdzisławem Włodarczykiem:REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA