Koniec matur poprawkowych

   W dniach 22-24 sierpnia maturzyści, którzy nie zdali swoich egzaminów, mieli możliwość poprawy swoich wyników. W pierwszym dniu odbyły się egzaminy pisemne, a w kolejnych - ustne. O przebiegu matur oraz poprawek w II Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu opowiada dyrektor placówki Renata Tatara:
    - W roku szkolnym 2016/2017 mury naszej szkoły opuściło 149 uczniów i wszyscy przystąpili do matury. Obowiązkowo przystąpili do egzaminu ustnego z języka polskiego i angielskiego oraz z pisemnych: z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego (…) oraz z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Egzaminy ustne z języków obcych zdało 100% uczniów. Jeżeli chodzi o poprawki, to z języka polskiego ustnego nie zdała tylko jedna osoba. W tej chwili już jest po egzaminie poprawkowym, do którego miała sposobność przystąpić. Odbył się on 23 sierpnia i zakończył się wynikiem pozytywnym. Z moich informacji wiem, że ten absolwent zacznie studia jeszcze w październiku tego roku. Z egzaminów pisemnych z języka polskiego i matematyki zdało 100% uczniów, a z języka obcego nie zdała jedna osoba, która przystąpiła do poprawki. Wynik tego egzaminu poznamy 12 września. I z rozmowy również wynika, że ta osoba również będzie miała możliwość rozpoczęcia studiów od października (…). Ogólnie tegoroczna matura zakończyła się dużym sukcesem. Potwierdziła to prawie w 100% zdana matura, poza tymi dwoma osobami, tak jak bardzo dobre wyniki poszczególnych przedmiotów, często wyższe od średniej krajowej (…). Gratuluję uczniom, gratuluje nauczycielom, ponieważ jest to nasza ciężka, 3-letnia praca, ale widać przynosząca piękne efekty.


   Wszystkim osobom, które poprawiały swoje matury, życzymy jak najlepszych wyników.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA