Budżet Obywatelski Gminy Praszka po raz pierwszy

   Po raz pierwszy w Praszce odbędą się konsultacje społeczne w sprawie Budżetu Obywatelskiego gminy Praszka. W przyszłą środę (30.08) odbędzie się spotkanie informacyjne na temat budżetu. Przedstawione zostaną zasady składania wniosków, zasady głosowania, obowiązujące terminy i wszelkie inne informacje. Kwota do rozdysponowania to 50 tys. zł, mówi Krzysztof Pietrzyński z Urzędu Gminy w Praszce:
    - W środę, 30 sierpnia o godz. 18.00 odbędzie się w Domu Kultury w Praszce spotkanie informacyjne dotyczące wdrożenia Budżetu Obywatelskiego. Budżet obywatelski jest to pewna wyodrębniona z budżetu gminy kwota, którą dysponują sami mieszkańcy. W Praszce budżet obywatelski będzie wdrażany po raz pierwszy, a kwota, jaka zostanie przeznaczona na budżet obywatelski, wynosi 50 tys. zł. Spotkanie informacyjne jest początkiem całej procedury wdrażania budżetu obywatelskiego. Kolejnym etapem będzie składanie wniosków do budżetu i to potrwa od 11 do 30 września. Te wnioski będą weryfikowane przez zespół powołany przez burmistrza Praszki, który ma ocenić, czy te wnioski są zgodne z zadaniami własnymi gminy, ponieważ z budżetu obywatelskiego można finansować tylko te zadania, które są zadaniami własnymi gminy, a więc np. na mieniu gminy. Po weryfikacji wniosków odbędzie się kampania informacyjna o projektach, a więc wszystkie projekty, które zostaną dopuszczone do głosowania, będą przedstawiane opinii publicznej. Wtedy będzie można wybrać sobie jeden projekt i na niego głosować. Głosowanie odbędzie się w terminie 21 października - 6 listopada. Będzie miało ono formę elektroniczną, gdzie za pomocą specjalnej aplikacji będzie można oddać głos na swój projekt lub tradycyjna forma papierowa z urną, która zostanie umieszczona w holu Urzędu Miejskiego w Praszce.


   Uprawnionymi do głosowania są wszyscy mieszkańcy gminy Praszka, stale zameldowani na terenie gminy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 16 lat.

Alina Frejusz: Czy pojawiły się już jakieś pomysły wśród mieszkańców?

Krzysztof Pietrzyński:
    - Jeszcze nie, bo jest to dopiero początek drogi. Budżet obywatelski jest wdrażany u nas po raz pierwszy, nie ma takiej jeszcze tradycji wśród mieszkańców, nie ma takich nawyków, ale bez wątpienia takie pomysły się pojawią. Jest taki nieformalny sygnał od grupy uczniów z byłego gimnazjum, którzy chcieliby mieć boisko do siatkówki plażowej, piaszczyste, wraz z całą infrastrukturą, typu ławki. Być może taki projekt wpłynie. To, co można zgłaszać, to są np. wszelkiego rodzaju imprezy, festyny, ale także remonty dróg, adaptacje pomieszczeń, ale z zastrzeżeniem, że musi to się mieścić w katalogu zadań własnych gminy, czyli tych, które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym. Cała procedura będzie ważna pod warunkiem, że w głosowaniu weźmie udział co najmniej 700 uprawnionych mieszkańców Praszki, jeżeli ta liczba nie zostanie osiągnięta, to budżet obywatelski będzie nieważny.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA