50 tys. zł potrzeba na odnowę oddziału ginekologiczno - położniczego wieluńskiego szpitala

   Państwowa Inspekcja Sanitarna skontrolowała oddział ginekologiczno - położniczy i blok porodowy wieluńskiego szpitala i jej decyzja jest jednoznaczna, trzeba zrobić remont tych oddziałów. Wieluński szpital ma na to niecały rok.

    - Chodzi tutaj o oddział ginekologiczno - położniczy i trakt porodowy. Prosiłbym też o zapoznanie Rady z tym pismem - dopytywał o to na ostatniej, 33. Sesji Rady Powiatu radny Paweł Rychlik.
    - Wskutek tej kontroli zostały nałożone zalecenia, które Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jest zobowiązany wykonać. Termin realizacji tych zaleceń pokontrolnych to jest 30 czerwca 2018 roku. Między innymi jest to: doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno - technicznego wszystkich pomieszczeń w części ginekologicznej oddziału ginekologicznego poprzez uzupełnienie ubytków tynku ścian, wymianę lub naprawę stolarki drzwiowej, wymianę wykładziny podłogowej, wymianę malatury ścian, sufitów w oddziale ginekologiczno - położniczym, doprowadzenie do właściwego stanu sanitarno - technicznego pomieszczeń sali cięć cesarskich, również poprzez wymianę stolarki drzwiowej, futryn, wymianę wykładziny podłogowej, odnowienie malatury, wymiana szyb w okienku myjni - wyjaśniał starosta powiatu wieluńskiego, Andrzej Stępień.


   Wieluński szpital, który od lat boryka się z ogromnym zadłużeniem, będzie musiał sprostać tym zaleceniom. Poprawi to nie tylko komfort pracy, ale i pobytu pacjentek na tym oddziale. I co równie istotne, szpital uniknie kary za niewywiązanie się z tego obowiązku.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA