Gmina Rudniki liczy na 85% unijnego dofinansowania do budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

   600 tys. zł kosztować będzie budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Rudniki. Ma się on znajdować przy składowisku odpadów, który jest położony przy ulicy Dąbrówka w Rudnikach przed Mirowszczyzną. Co prawda PSZOK już tam funkcjonuje, ale daleko mu do tego z prawdziwego zdarzenia, jaki zakłada projekt nowego Punktu. Samorząd złożył już wniosek o unijne dofinansowanie tej inwestycji w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Mówi wójt, Andrzej Pyziak:
    - Na bazie istniejącego wysypiska odpadów komunalnych, który jest zlokalizowany pomiędzy Mirowszczyzną a Rudnikami, postanowiliśmy wybudować PSZOK z prawdziwego zdarzenia. Mamy już wykonany projekt i złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, który uruchomił takie środki finansowe na wsparcie tych przedsięwzięć. Chcemy tam wybudować specjalne sorty na poszczególne frakcje odpadów. Chcemy również poprawić czy też przebudować budynek socjalny dla obsługi, aby spełniał takie wymogi, jak powinien. Chcemy również utwardzić plac i go odpowiednio odwodnić, żeby wody opadowe spływały do przygotowanego do tego zbiornika, a nie rozpływały się po terenie. Całość przedsięwzięcia to jest prawie 600 tys. zł. Liczymy tutaj na duże wsparcie z funduszy unijnych, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski w Opolu.


   Jeśli Rudniki otrzymają dofinansowanie, budowa PSZOK-u zostanie zrealizowana do końca 2018 roku.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA