W Lokalnych Grupach Działania trwa nabór wniosków z działań sprzyjających przedsiębiorczości

   13 mln zł ma do rozdysponowania Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” w kolejnym rozdaniu środków unijnych. Tym razem na działania sprzyjające przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, ale też na projekty grantowe, z których mają powstać ciekawe inicjatywy lokalne podnoszące standard życia mieszkańców.

Agata Nowak, kierownik LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty”:
    - Z pierwszego działania w kierunku rozwoju lokalnej przedsiębiorczości przyjęliśmy prawie 50 wniosków, bo jeszcze doszło nam dziedzictwo kulturowe w środowiskach wiejskich. Ta dokumentacja już jest przekazana do Urzędu Marszałkowskiego. Aktualnie zajmujemy się projektami grantowymi. W tym naborze mieliśmy sześć i już wyłoniliśmy potencjalnych grantobiorców i tutaj bardzo fajne są inicjatywy z zakresu wsparcia i prezentacji zespołów ludowych, rozwoju infrastruktury na potrzeby turystyki, kultury, rekreacji. Powstanie sporo siłowni napowietrznych, sporo placów zabaw, będą też remontowane świetlice wiejskie.


   Wszystkie działania muszą być spójne z Lokalną Strategią Rozwoju LGD:
    - W tej strategii mamy zaplanowany konkretny budżet, mamy konkretne wskaźniki, cele i przedsięwzięcia do zrealizowania. Z tego połowę budżetu przeznaczamy na rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy. Mogą to być premie na zakładanie miejsc pracy, bardzo fajne działanie, bo tutaj wnioskodawca najpierw otrzymuje to wsparcie finansowe i na rozwój przedsiębiorczości, czyli dla firm już istniejących jest refundacja. Bardzo istotnym aspektem przy ocenianiu wnioskodawców, beneficjentów, którzy aplikują do nas po środki do LEADERA, jest realizacja naszej lokalnej strategii. Wszystkie działania muszą spełniać wskaźniki, które są zawarte w tej strategii, a więc Rada Programowa bardzo skrupulatnie wszystko ocenia, każdy projekt, czy wpisuje się w kryteria, oczywiście kryteria są punktowane, czy spełnia cele przedsięwzięcia, czy w pełnym stopniu przyczyni się do realizacji tej strategii, którą ustaliliśmy w latach 2014/2015.


   Lokalna Grupa Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” z siedzibą w Osjakowie obsługuje cztery powiaty, największy pajęczański, bełchatowski, cztery gminy z powiatu wieluńskiego i jedną z radomszczańskiego.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA