Samorząd gminy Czarnożyły rozstrzygnął przetarg na wyposażenie pracowni komputerowych w szkole

   52 przenośne komputery, 2 serwery plików, 2 projektory multimedialne i wizualizery - m.in. taki sprzęt zostanie zakupiony do nowoczesnych pracowni komputerowych w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czarnożyłach w ramach projektu „Podniesienie jakości edukacji w gminie Czarnożyły”. Wartość projektu wynosi ponad 773 tys. zł. 93% kosztów zostanie pokryte ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Mówi wójt, Andrzej Modrzejewski:
    - Wcześniej za 610 tys. zł realizowaliśmy projekt „Europejskiej przedszkola”. Doposażyliśmy te placówki bardzo mocno i udało nam się ten projekt rozliczyć i to jest dla nas duża radość. Natomiast tutaj jesteśmy na etapie realizowania tego projektu. Mam nadzieję, że wszystko będzie przebiegało pomyślnie. Już w roku szkolnym 2016/2017 kontynuowaliśmy zajęcia z młodzieżą w poszczególnych klasach. Młodzież mogła dużo skorzystać, bo były to dodatkowe zajęcia. Natomiast wakacje chcemy poświęcić na doposażenie poszczególnych pracowni. 2 pracownie komputerowe i w sumie 52 przenośne komputery. Na tym nie poprzestajemy, bo tam też były doposażone pracownie przyrodnicze, gdzie były zakupione odpowiednie globusy, mikroskopy i jeszcze wiele innych pomocy dydaktycznych. Bo trzeba powiedzieć, że 773 tys. zł na ten projekt edukacyjny to są duże środki finansowe i za takie pieniądze można dużo zrobić.


   Nowoczesne pracownie komputerowe w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czarnożyłach będą gotowe do końca sierpnia. Sprzęt za ponad 169 tys. zł dostarczy sieradzka firma „Inwar PC Media”. To o ponad 27 tys. zł mniej niż zarezerwował samorząd na ten cel w budżecie gminy. Warto dodać, że uczniowie w ramach projektu „Podniesienie jakości edukacji w gminie Czarnożyły” będą mieli dodatkowe zajęcia w zakresie przyrody, matematyki, fizyki, chemii i języka angielskiego. Projekt będzie realizowany w Czarnożyłach przez 2 lata.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA