Skarga na bezczynność Zarządu Powiatu. O jaką sprawę chodzi?

   Podczas dzisiejszej, 33. sesji Rady Powiatu radni rozpatrywali ponowną skargę Grzegorza Wrzoska na bezczynność Zarządu Powiatu w Wieluniu. Chodzi o drogę powiatową Leniszki - Chojny (4535E) , która zdaniem składającego skargę zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców, którzy się nią poruszają. Skargę rozpatrywała Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Wieluniu:
    - Skarżący wskazał w piśmie następujące, nowe okoliczności. Naprawa drogi numer 4535E na odcinku Leniszki - Chojny na przełomie kwietnia i maja 2017 roku odbyła się poprzez nawiezienie gruzu pobudowlanego, co stworzyło zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników drogi oraz szlaku rowerowego przebiegającego tą drogą. Odnosząc się do okoliczności ponownej skargi, dotyczącej nawiezienia tego gruzu pobudolanego, to Powiatowy Zarząd Dróg faktycznie dokonał naprawy drogi na odcinku Leniszki - Chojny poprzez nawiezienie gruzu w czterech miejscach, które były newralgiczne z uwagi na podmokły teren. Nawiezienie materiału typu tłuczeń nie przyniosłoby oczekiwanego rezultatu utwardzania przedmiotowej drogi, ponieważ tłuczeń o frakcji 31,5 milimetra i 63 milimetry zostałby wchłonięty przez podmokłe podłoże. W związku z tym użyto materiału pochodzącego z rozbiórki, który został przekazany nieodpłatnie. Po wykonaniu naprawy drogi, ani do zarządcy drogi, ani do starostwa powiatowego nie wpłynęły zgłoszenia dotyczące uszkodzenia pojazdów bądź rowerów, a zatem zarzut ten jest bezzasadny - argumentował przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Wieluniu, Wojciech Zając.


   Większość radnych uznała skargę za bezzasadną, czworo radnych wstrzymało się od głosu.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA