Oświadczenie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie nieuruchomienia syren alarmowych w Wieluniu

   1 sierpnia, mimo oczekiwań mieszkańców, w Wieluniu o 17:00 nie zabrzmiały syreny alarmowe, symbolizujące wybuch Powstania Warszawskiego. Ratusz w związku z tym umieścił na swojej stronie internetowej wyjaśnienia:
„Pragniemy poinformować, że Urząd Miejski w Wieluniu nie miał wpływu na włączenie syren alarmowych w dniu 1 sierpnia 2017 o godzinie 17.00 - godzina „W” - na terenie Wielunia.
Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Łódzkiego nr 162/2017 z dnia 14.07.2017 r. uruchomienia syren alarmowych miało w Wieluniu, odgórnie dokonać Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi, ze względu na połączenie przeprowadzenia treningów systemu alarmowego oraz upamiętnienia 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Urząd Miejski w Wieluniu dokonał sprawdzenia stanu technicznego syren alarmowych w piątek 28 lipca 2017 roku, stwierdzając sprawność systemu.
Jest nam niezmiernie przykro, że mieszkańcy Wielunia, którzy czekali na dźwięk syren alarmowych, nie mogli w pełni włączyć się w upamiętnienie Bohaterów Powstania Warszawskiego”.


Do tematu odniósł się dziś Łódzki Urząd Wojewódzki:
„Wyrażamy głębokie ubolewanie w związku z nieuruchomieniem syren alarmowych na terenie miasta Wielunia 1 sierpnia 2017 r. - w dzień 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Z przykrością należy stwierdzić, że było to jedyne miasto na terenie województwa łódzkiego, w którym nie zadziałała prawidłowo centrala alarmowa.
Jednocześnie pragniemy sprostować pojawiające się nieprawdziwe informacje, jakoby przyczyna nieuruchomienia syren leżała po stronie Wojewody Łódzkiego. Pracownicy odpowiedzialni za uruchomienie sygnału alarmowego dochowali wszelkich procedur, a sam trening przebiegał bez większych zakłóceń i pod pełnym nadzorem ww. osób. Wyjątek stanowiła centrala miejska w Wieluniu, która nie była we właściwy sposób przygotowana i obsługiwana przez pracowników UM Wieluń. Centrala alarmowa jak każde urządzenie techniczne (teleinformatyczne) wymaga pewnej ingerencji ze strony osób ją obsługujących. W tym przypadku nie zostało to dopilnowane.
Zauważyć należy również, że w przypadku jakichkolwiek trudności z centralnym włączeniem syren alarmowych istnieje możliwość ich uruchomienia bezpośrednio z centrali miejskiej, z czego również z nieznanych nam przyczyn UM w Wieluniu nie skorzystał. Dlatego wina za zaistniałą sytuację leży po stronie Urzędu Miejskiego w Wieluniu”.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA