Wieluń: bardzo dobre wyniki matur

   Uczniowie wieluńskich szkół średnich po raz kolejny dowiedli, że edukacja w tych placówkach jest na bardzo dobrym poziomie. Świadczą o tym wyniki tegorocznych matur. Podsumowano egzaminy w Zespole Szkół nr 1, Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza, Zespole Szkół nr 3 im. Mikołaja Kopernika, I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki i II Liceum Ogólnokształcącym im. Janusza Korczaka.

Starosta wieluński Andrzej Stępień:
    - Mamy konkretne osiągnięcia, spłynęły już informacje z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jak wygląda powiat wieluński na tle województwa łódzkiego i powiem, że tak jak w latach poprzednich, wyglądamy bardzo dobrze. Na przykład w I Liceum Ogólnokształcącym, przy średniej wojewódzkiej zdawalności matur 85,7%, w naszym I LO 99,5%, w II LO 98,7%. W Zespole Szkół nr 1, średnia wojewódzka dla techników to jest 68,4%, a u nas 84,27%, w Zespole Szkół nr 2 to jest 85, 71%, a w Zespole Szkół nr 3 – 68,19%. To są fakty, to są procenty, które świadczą o tym, że uczniowie są dobrze przygotowywani do egzaminów maturalnych i te egzaminy zdają w bardzo wysokim odsetku, co też świadczy o dobrej pracy kadry pedagogicznej, która przygotowuje uczniów do tych egzaminów.


   W ZS nr 2 do matury przystąpiło 119 uczniów, zdało 102, w tym prawo do poprawki ma 15. W ZS nr 3 maturę pisało 66 osób, zdało 45, prawo do poprawki ma 17. W ZS nr 1 do matury przystąpiło 178 uczniów, zdało 150, poprawiać będzie się 21. W I LO egzamin pisało 203 uczniów, zdało 202, jeden uczeń będzie pisał poprawkę i w II LO do egzaminu maturalnego przystąpiło 149 uczniów, zdało 147, 2 osoby będą poprawiać egzamin.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA