Nawet 3 tys. zł dopłaty do zakupu jałówki mlecznej

   Rolnicy w Łódzkiem narzekają, że coraz trudniej jest utrzymać się małym gospodarstwom, m.in. produkującym mleko. Z pomocą przychodzi propozycja Agencji Rynku Rolnego, która zbiera wnioski o dopłaty do zakupu jałówek. Dokumenty można składać do końca lipca. Mówi prezes Spółdzielni Dostawców Mleka w Wieluniu, Stefan Bartela:
    - Poinformowaliśmy wszystkich naszych dostawców o zasadach, na jakich odbywa się ten nabór wniosków. Mamy informacje, że kilku rolników jest zainteresowanych zakupem jałówek z pochodzeniem, na które można dostać, jeżeli ta jałówka ma od 3 do 18 miesięcy, 1000 zł do każdej sztuki, a jeżeli ma pomiędzy 18 a 24 miesiące, to jest 3 tys. zł. Ale oczywiście tyle można dostać, bo ostateczna decyzja należy do Agencji Rynku Rolnego. Jest też bardzo ważna informacja. W przypadku tych wniosków o refundację części kosztów zakupu nie liczy się data stempla pocztowego, tylko data złożenia tego wniosku. Czyli wniosek należy osobiście złożyć w odpowiednim oddziale Agencji Rynku Rolnego nie później niż 31 lipca.


   Pomoc jest skierowana do producentów mleka w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych. Będzie ona przysługiwała do nie więcej niż 30 sztuk zwierząt zakupionych w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. Dopłatami będą objęte jałówki, które w dniu zakupu miały między 3 a 24 miesiące. Dodatkowo muszą one być zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich i mieć wystawione świadectwo potwierdzające ich pochodzenie. Ponadto jałówki muszą pochodzić ze stada objętego oceną wartości użytkowej bydła. Do otrzymania pomocy będzie uprawniony producent mleka, który w dniu złożenia wniosku posiadał krowy typu użytkowego mleczny lub kombinowany w wieku powyżej 24 miesięcy, albo nie posiadał w tym dniu krów, według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oraz sprzedał w 2016 r. do skupu mleko w ilości przynajmniej 5 tys. kilogramów. Kwota pomocy, jaką można uzyskać, jest uzależniona od wieku jałówki. Dla tych między 3. a 6. miesiącem życia dopłata wyniesie 1000 zł, dla jałówek w wieku od pół roku do roku będzie to 1500 zł, z kolei 2000 zł otrzyma rolnik za jałówkę w wieku od roku do półtora roku. Za jałówki od 18 miesięcy do 2 lat ARR wypłaci 3 tys. złotych. W przypadku gdy łączna kwota pomocy wynikająca z pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie pomocy przekroczy dostępne środki finansowe przewidziane na ten cel, zostanie ustalony współczynnik przydziału. Producent mleka jest zobowiązany do utrzymywania jałówek hodowlanych, do których otrzymał pomoc, nie krócej niż do dnia 31 lipca 2020 r.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA