W czwartek 29 czerwca ruszy nabór wniosków o pieniądze na modernizację gospodarstw rolnych

   Od 29 czerwca będzie można składać wnioski o przyznanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych. Wsparcie będzie dotyczyło przedsięwzięć dotyczących powiększania zabudowań inwentarskich potrzebnych do hodowli.

   Szczegóły programu wyjaśnia Małgorzata Niemiec z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
    - O pomoc mogą się ubiegać rolnicy, zarówno osoby fizyczne jak i prawne, którzy mają nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, którzy są posiadaczami gospodarstwa rolnego nie większego niż 300 hektarów gruntów ornych. Warunkiem ubiegania się o pomoc, jest określona wartość ekonomiczna gospodarstwa. W przypadku inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) wielkość ta musi być nie mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 250 tys. euro; inwestycje związane z produkcją mleka krowiego (obszar B), czy bydła mięsnego (obszar C) wielkość ekonomiczna gospodarstwa nie może być mniejsza niż 10 tys. euro i nie większa niż 200 tys. euro. Nieco inaczej wyglądają wymogi, jeśli chodzi o gospodarstwa osób wspólnie wnioskujących. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza od 10 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji, wielkość ekonomiczna gospodarstwa każdego z wspólnie wnioskujących rolników osiągnie wartość co najmniej 10 tys. euro.


   Maksymalna pomoc dla rolników powiększających hodowlę krów mlecznych bądź bydła mięsnego wynosi 500 tys. zł, a dla osób zwiększających produkcję prosiąt wynosi ona 900 tys. zł. Wnioski będą przyjmowane przez oddziały regionalne Agencji do 28 lipca.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA