W Burzeninie przebudują 8 ulic osiedlowych o łącznej długości prawie 1 km 400 metrów

   Gmina Burzenin otrzyma dofinansowanie z rządowego programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 na przebudowę 8 osiedlowych ulic o łącznej długości prawie 1 km 400 metrów. W ramach prac remontowych, oprócz nowej nawierzchni asfaltowej, wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa i chodniki. Gmina na ten cel zarezerwowała w budżecie ponad 3 mln zł i dostanie na inwestycję prawie 800 tys. zł dofinansowania. Mówi wójt, Jarosław Janiak:
    - Trzeba przyznać, że ubiegły i obecny rok są dla nas szczęśliwe, jeżeli chodzi o dofinansowania. W związku z czym w tym roku tych inwestycji uzbierało się nam na około 5 mln zł. Będzie to mocno widać. Już niedługo, a dokładnie za ok. 2 tygodnie rozpoczynają się prace przy przebudowie gminnych dróg. Już mamy podpisaną umowę na realizację remontu dróg tzw. by passu komunikacyjnego przez Burzenin, czyli ominięcie centrum Burzenina w kierunku na Złoczew, pomiędzy tym kierunkiem wieluńskim a złoczewskim. Dlatego to będzie moim zdaniem największa inwestycja ostatnich lat, jeżeli chodzi o drogi, ponieważ to zadanie wiąże się z przebudową kanalizacji szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej i wybudowaniem całej kanalizacji deszczowej. Jest to więc naprawdę duże zadanie.


   Inwestycję wykona sieradzka firma „Bud-Trans” Marii Karbowiak. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Burzenin będzie rozbita na dwa etapy. Etap I obejmuje wykonanie w roku 2017:
a) przebudowy dróg gminnych nr 114216E i nr 114228E w Burzeninie tj.: ul. Broniewskiego(odcinek od ul. Złoczewskiej do ul. Wojska Polskiego) oraz cały odcinek ul. Wojska Polskiego (dł. 508,45 mb),
b) przebudowy ul. Dolnej w Burzeninie wraz z wykonaniem przecisku pod drogą wojewódzką nr 480 (dł. 151,51 mb),
c) przebudowy ul. Pstrokońskieg o (dł. 69,56 mb), d)przebudowy ul. Bocznej (dł. 66,70 mb).
2) Etap II obejmuje wykonanie w roku 2018: a)przebudowy pozostałej części ul. Broniewskiego (dł. 62,5 mb),
b) przebudowy ul. Witosa (dł. 118 mb),
c) przebudowy ul. Świerczewskiego (dł. 110 mb),
d) przebudowy ul. Armii Krajowej ( dł. 175 mb).
   Zakres przebudowy obejmuje wykonanie robót pomiarowych, rozbiórkowych i ziemnych, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego i nawierzchni asfaltowej z warstwy wiążącej i ścieralnej, budowę` chodników i zjazdów z kostki betonowej, wykonanie regulacji studzienek kanalizacji sanitarnej, zaworów wodociągowych oraz bram i furtek, budowa kanalizacji deszczowej i kanalizacji szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Termin zakończenia inwestycji przewidziany jest na wrzesień 2018 roku.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA