ZUS chce, aby firmy zatrudniały więcej osób z niepełnosprawnościami

   Zakład Ubezpieczeń Społecznych chce, aby osoby z niepełnosprawnościami stanowiły 6% wszystkich zatrudnionych. W środę ZUS i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podpisały porozumienie, dzięki któremu Zakład może otrzymać nawet 18 tys. zł dofinansowania do jednego stanowiska pracy. Porozumienie o współpracy między ZUS a PFRON przewiduje przede wszystkim promocję kompleksowej rehabilitacji wśród osób zagrożonych wykluczeniem zawodowym w związku z orzeczeniem o niepełnosprawności. Mówi także o wprowadzeniu w życie narzędzi, które posłużą tworzeniu warunków do powrotu do pracy osobom niepełnosprawnym i utrzymania się na tym rynku. Obie strony deklarują też prowadzenie wspólnych kampanii informacyjnych służących aktywizacji niepełnosprawnych. W ramach realizowanego przez Fundusz programu „Stabilne Zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej” Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzyma finansowe wsparcie na tworzenie i dostosowywanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym także wypłatę specjalnych dodatków motywacyjnych. Wszystkie firmy, które nie zatrudniają u siebie wymaganej liczby osób niepełnosprawnych (ustawowy próg to 6 proc. ogółu pracowników), obowiązane są wnosić opłaty na PFRON. Firmy mogą obniżyć swoją składkę, kupując usługi lub produkty od pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne (co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy).
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA