„Mieszkanie plus” - w Wieluniu powstanie ponad 200 mieszkań?

   To już nie pomysł, to już jest konkretne działanie - tak burmistrz Wielunia mówi o programie Mieszkanie Plus. Chodzi o wybudowanie czterech bloków przy ulicy Agrestowej w Wieluniu. Inwestorem byłby Bank Gospodarstwa Krajowego, wkładem Gminy Wieluń byłaby działka, na której zostaną wybudowane bloki. Zainteresowanie nowym budownictwem jest bardzo duże, szczególnie przedsiębiorców, którzy chcieliby zaproponować mieszkania swoim pracownikom.

Paweł Okrasa, burmistrz Wielunia:
    - Nasza aplikacja została bardzo pozytywnie oceniona przez zarząd banku. Można powiedzieć, że w najbliższym czasie podpiszemy już umowę z BGK Nieruchomości na realizację tego projektu. Projekt to budowa czterech bloków mieszkaniowych, łącznie 204 mieszkania przy ul. Agrestowej. Mieszkania generalnie są skierowane dla osób pod wynajem. To jest wynajem, ale może prowadzić docelowo do własności tego mieszkania. Polega to na tym, że gmina tworzy spółkę z BGK Nieruchomości, czyli z bankiem, wnosząc do tej spółki aportem grunty, natomiast całe finansowanie realizacji inwestycji jest po stronie banku, bank to finansuje. Spłata jest obliczona na 30 lat tej spółki, czyli całość tego przedsięwzięcia jest poza budżetem, nie wchodzi to w dług gminy. Chcemy, po pierwsze, dedykować ten program, te mieszkania, osobom, które w tej chwili oczekują na mieszkania komunalne w gminie, a jest ich dosyć dużo. Po drugie, te mieszkania chcemy dedykować, bo takie jest zapotrzebowanie naszych przedsiębiorców, na rzecz naszych przedsiębiorców, bo oni zgłosili zapotrzebowanie, na spora pulę tych mieszkań.


   Program "Mieszkanie plus" zawiera szereg różnych instrumentów wsparcia na rynku mieszkaniowym. Głównymi beneficjantami mają być rodziny o średnich dochodach, które nie mają szans na uzyskanie własnego mieszkania.

   Głównym celem programu jest poprawa dostępności mieszkań w poszczególnych segmentach i na lokalnych rynkach mieszkaniowych. Zakłada on przede wszystkim wybudowanie tanich mieszkań na wynajem, co doprowadzi do zmniejszenia deficytu mieszkaniowego.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA