Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Wieluniu (galeria zdjęć)

   Jesteście rycerzami św. Floriana, ale nie walczycie z ludźmi, a z żywiołem, jakim jest ogień - mówił podczas Powiatowych Obchodów Dnia Strażaka w Wieluniu druh Adam Nowak, członek prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej. Uroczystość, poprzedzona mszą świętą w wieluńskiej kolegiacie, odbyła się na placu Legionów. Przybyły na nią jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z całego powiatu, każda defilująca pod swoim sztandarem. W tak uroczystej asyście wręczono medale i odznaczenia. Odbyło się również pożegnanie starego sztandaru oraz poświęcenie i przekazanie nowego Zarządowi Miejsko-Gminnemu OSP RP w Wieluniu. Dotychczasowy sztandar znalazł teraz swoje miejsce w Muzeum Ziemi Wieluńskiej.

   O roli druhów strażaków w społeczeństwie mówił burmistrz Wielunia, Paweł Okrasa:
    - Rok 2017 to rok jubileuszowy. Przed 140 laty, nasi przodkowie w Wieluniu utworzyli straż ogniową, jako wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańcom tego miasta, aby w sposób zorganizowany chronić mieszkańców przed żywiołem ognia i żywiołem wody. Przez te wszystkie lata straż ogniowa ulegała modyfikacjom tak samo, jak tym modyfikacjom podlegała Rzeczypospolita i nasza ziemia. Ta straż, która najpierw została powołana po to, aby bronić przed ogniem i przed wodą, później pomagała mieszkańcom podczas II wojny światowej. Po wojnie, straż była silnym ogniskiem patriotyzmu wśród mieszkańców i ten patriotyzm przekazywała młodym pokoleniem. W czasach współczesnych Ochotnicze Straże Pożarne stały się m.in. organizatorami akcji Szlachetna Paczka, ale także oddają to, co najcenniejsze - oddają własną krew. Na przestrzeni lat, udało się strażakom utworzyć dla siebie miejsce na mapie każdej gminy, każdego sołectwa, po to, aby nieść pomoc ludziom. Spotykamy się dzisiaj w centralnym punkcie naszego miasta, na Placu Legionów. Placu, który był świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Po to, aby oddać cześć strażakom, aby podziękować w ten sposób ich służbie, ich pracy, aby docenić tę służbę, wyrazić nasz podziw i nasze uznanie. Po tych 140 latach możemy powiedzieć z dumą, że nasi przodkowie pracę, którą włożyli, nie włożyli jej na marne. Straż ma się bardzo dobrze, bardzo dobrze się rozwija i wiemy, że wszystko, co najlepsze dopiero przed wami.

    - Pożegnanie starego sztandaru to jest symbol i jest to podsumowanie dotychczasowej pracy, a przekazanie nowego sztandaru to jest zobowiązanie na przyszłość. Nowy sztandar będzie przekazywany ze słowami, że jest on nadawany, jako wyraz uznania, jako dowód dobrze spełnionego obowiązku przez strażaków ochotników, przez Ochotnicze Straże Pożarne w gminie Wieluń - mówił na uroczystości Krzysztof Owczarek, prezes ZMG ZOSP RP w Wieluniu. - To jest podsumowanie naszej dotychczasowej działalności i dobre podsumowanie. Gratuluję wam druhowie właśnie tak pełnionej służby, w pełni zasłużyliście na ten nowy sztandar, który dzisiaj otrzymacie. W trakcie przekazywania tego nowego sztandaru będą padały słowa „Szczęście honoru tego sztandaru, jak źrenicy oka” i będziecie odpowiadać, że „Przysięgamy honoru tego sztandaru nie splamić”, co to oznacza, co oznacza honor tego sztandaru? Wy znacie odpowiedź na to pytanie. Honor tego sztandaru to po prostu nasza służba, czyli niesienie pomocy mieszkańcom ziemi wieluńskiej, niesienie pomocy naszym najbliższym, naszym sąsiadom, to zaufanie, to jest to, że zawsze można na nas liczyć w każdej sytuacji. Ten honor to nasza służba. Służba polegająca na gaszeniu pożarów, na likwidacji klęsk żywiołowych, likwidacji zdarzeń drogowych i polegająca na kultywowaniu tradycji św. Floriana, ale także kultywowaniu tradycji narodowych. Uczestnictwo w świętach kościelnych i narodowych. To także niesienie pomocy w akacjach charytatywnych, pomoc naszą krwią. To wszystko jest nasz honor, mamy w ten sposób pełnić naszą służbę. Dzisiaj na ten sztandar będziemy przyrzekać, że w dalszym ciągu, tak jak czyniliśmy dotychczas, tak tę naszą służbę pełnić będziemy. Jest to zobowiązanie do tego, że tę służbę będziemy kontynuować, kultywować tradycje naszych prapradziadków.

Słowami prymasa Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego: "Sztuką jest umierać dla ojczyzny, ale największą jest dobrze żyć dla niej" przywitał strażaków ochotników Andrzej Stępień, prezes ZOP ZOSP RP w Wieluniu:
    - Spotkaliśmy się tutaj, w Wieluniu w stolicy powiatu, aby uroczyście uczcić Dzień Strażaka. Cieszy mnie to, że jesteśmy tutaj wszyscy razem. To świadczy, że sprawy straży pożarnej i naszego bezpieczeństwa leżą nam wszystkim na sercu. Powinność strażaka ochotnika jest niezwykle ważna, ale i niebezpieczna. Dobrze wykonana z całą pewnością jest zaszczytem dla każdego z was. To wielki zaszczyt być strażakiem, nosić mundur, ale to również wielka odpowiedzialność, która spoczywa na waszych barkach. To wy, bez względu na zagrożenie życia ratujecie nasze zdrowie, mienie. Stoicie na straży naszych domostw, bogactw naturalnych, kulturalnych naszego regionu, naszego kraju. Chronicie dorobek wielu pokoleń rodaków, jesteście wzorem bezinteresownego służenia wspólnemu dobru, dając tym samym przykład godny do naśladowania. Wymaga on jednak obok sprawności fizycznej chęci niesienia pomocy, także wiedzy oraz odpowiednich kwalifikacji potrzebnych do obsługi coraz to nowocześniejszego sprzętu, którym wasze jednostki dysponują. Dobrze wiemy, że dobry sprzęt to nie wszystko, odpowiednie wyszkolenie, które zdobywacie podczas wielu akcji, to nieoceniony wkład w rozwój wasz osobisty, także w rozwój pożarnictwa w naszym powiecie.   Uroczystości przewodniczył Ryszard Dziadak, sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Wieluniu:
    - Święto św. Floriana, czyli Dzień Strażaka obchodzony jest corocznie w innej gminie. W tym roku wypadło na Wieluń i tutaj świętujemy nasze święto. Jest to pewnego rodzaju podsumowanie, podziękowanie za trud strażaka, czas, który poświęca na ćwiczenia, doskonalenie swoich umiejętności. W tym dniu druhowie prezesi dziękują właśnie druhom strażakom za ten trud włożony i to poświęcenie. (…)Ostatnie lata dobrze służyły strażakom ochotnikom, było dużo dofinansowań do zakupu sprzętów, do zakupu umundurowania, wyposażenia. W tym roku jest troszkę inaczej, jeszcze nie wiemy, jak będzie, może nie będzie źle. Jeżeli chodzi o wyposażenie, to widzimy wokół placu dużo samochodów dobrych marek, które są dobrze wyposażone i na miarę XXI wieku służą w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

   W szeregach OSP są również kobiety, które służbę w straży przejęły dzięki tradycjom rodzinnym. Tak jak druhna Anna Kornaś, naczelnik OSP Wieluń:
    - Mój tato był strażakiem, ja jestem, mój syn jest. Dla mnie jest to powołanie, nie jakieś tam zaszczyty, po prostu od serca. Takie święto w Wieluniu jest raz na 10 lat. Cieszymy się, bo wieluniacy mogą zobaczyć, jakie jest wyposażenie straży, jakie auta są w powiecie. Mam nadzieję, że to młodzież przejmie po nas i będą to kultywować. My mamy drużynę młodzieżową męską, żeńską i dziewczęcą. Dla mnie mundur to jest szacunek, honor i służba strażacka.

Marita Klatka, sekretarz OSP Wieluń:
    - Ja mam lat 20 i u mnie to też tradycje rodzinne. Dziadek był strażakiem, w rodzinie też byli strażacy. Już jestem w drużynie 6 lat i mam nadzieję, że będę jeszcze długo. W mundurze czuję się bardzo dobrze.


   Podczas uroczystości najwyższymi odznaczeniami Związku odznaczeni zostali: Medalem Honorowym im. Władysława Chomicza dh Józef Banaś, OSP Wielgie, dh Marian Sobczyk, OSP Łagiewniki. Złotym Znakiem Związku odznaczeni zostali: dh Józef Patyk, OSP Walków i dh Mirosław Zgondek, OSP Wieluń. Złotymi Medalami za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali dh Zbigniew Szmaciński, OSP Opojowice, dh Leszek Placek, OSP Kadłub, dh Henryk Bernaś, OSP Łaszew. Srebrnym Medalem za zasługi dla pożarnictwa dh Marcin Dybek, OSP Wieluń, dh Józef Kaczmarek, OSP Krzyworzeka, dh Sławomir Majzer, OSP Walków, dh Marcin Zakręta, OSP Ostrówek.

   Uroczystości towarzyszył koncert orkiestr dętych OSP Kurów i OSP Masłowice, działających przy Wieluńskim Domu Kultury. Na zakończenie, po raz pierwszy, organizatorzy zaproponowali ognistą potańcówkę.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA