Powiatowa Konferencja Ekologiczna „EkoEdukacja w Korczaku” (galeria zdjęć)

   Co robią jony żelaza w wodach wodociągowych? Czy można wykryć je za pomocą latarki i płyt CD? Badanie wody czy zestawienie wad i zalet zastosowania OZE - to wszystko omówiono i pokazano dziś na Powiatowej Konferencji Ekologicznej „EdoEdukacja w Korczaku” w II Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu. Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

    - Pierwszym punktem programu była gra miejska „Na tropie EkoEdukacji w Korczaku”, w której uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych. Gra polegała na tym, żeby pokazać przestrzenną orientację dzieciom, żeby mogły poszukać punktów, którą są dobrze ukryte w parku - mówi Sebastian, uczeń II LO w Wieluniu - Dodatkowo musiały znać pewne zagadnienia związane z ekologią i też wzbogacić swoją wiedzę na ten temat.
    - Chcemy zapoznać dzieci z ekologią i z dbaniem o środowisko -
dodaje Weronika Pękala, uczennica II LO w Wieluniu - Szukamy punktów, przy których odbijamy dziurkacze, a przy nich są pytania związane z ekologią, na które dzieci muszą odpowiedzieć.

   Dzieci uczestniczące w grze nie ukrywały zadowolenia:
    - Jest bardzo przyjemnie i fajnie zajmuje czas. Podbijamy karty i rozwiązujemy zadania, niektóre są bardzo trudne, ale o wiele więcej wiem.
Gra jest bardzo fajna, biegałyśmy, szukałyśmy punktów i musiałyśmy rozwiązywać zadania, np. gdzie leżą parki i jakie są drzewa.   W tym samym czasie odbywały się prelekcje i warsztaty dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osobno prowadzone przez: dr. Pawła Urbaniaka - „Co robią jony żelaza w wodach wodociągowych? Czy można wykryć je za pomocą latarki i płyt CD?”, dr. hab. prof. Roberta Zakrzewskiego - „Polimery przyjazne środowisku” i dr inż. Magdalenę Włodarską - „Zestawienie wad i zalet zastosowania OZE”.

Magdalena Włodarska, przedstawicielka Politechniki Łódzkiej:
    - W ramach prelekcji i warsztatów chciałam pokazać uczniom ekologiczne źródła energii, czyli biologiczne elektrolity, baterię słoneczną i wyznaczenie pewnych charakterystycznych cech dla danego panelu słonecznego. Oprócz tego przedstawię im kilka zagadnień dotyczących wad i zalet różnych zielonych źródeł energii, tzn. świetlnej, czyli słonecznej, z wiatru i z wody.

Robert Zakrzewski, prodziekan do spraw studenckich Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego:
    - Przyjechaliśmy tutaj, żeby zapoznać uczniów - uczestników warsztatów z praktycznymi umiejętnościami oznaczania jednych z trzech parametrów jakości wody, będzie to kwasowość, zasadowość i twardość wody. Studenci naszego wydziału, studenci kierunku nauczania chemii będą pomagać uczestnikom warsztatów przy oznaczeniach przeprowadzania tego oznaczenia.

   Na oficjalnym rozpoczęciu Konferencji wystąpił Robert Pilarczyk z Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu, który przedstawił problemy środowiska lokalnego w powiecie wieluńskim oraz Zenon Kowalczyk, Naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Wieluniu, na temat stanu i perspektyw rozwoju odnawialnych źródeł energii w powiecie wieluńskim.

Robert Pilarczyk, kierownik Zakładu Wodociągów Przedsiębiorstwa Komunalnego w Wieluniu:
    - Będę mówił o problemach z wodą, problemach z oczyszczalnią ścieków. Chcę przekazać o jakości wody, jaką dostarczamy mieszkańcom, młodzieży i całemu społeczeństwu. O tym, jakie mają problemy oczyszczalnie i jak oczyszczamy ścieki. Naszym zamiarem jest, żeby wszyscy wiedzieli, że ta woda znikąd się nie bierze, tylko my ją wydobywamy, ją oczyszczamy i ją dostarczamy. Natomiast później, po odprowadzeniu, co się dzieje z tą wodą, czyli trafia na oczyszczalnię, jest oczyszczana i potem trafia do rowu i do rzeki.


Podczas konferencji rozstrzygnięto konkursy:
„Odżyj na nowo, zacznij jeść zdrowo”
1. miejsce Wiktoria Mierzwińska, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie.
2. miejsce Natalia Bernaś, Katolicka Szkoła Podstawowa w Drobnicach.
3. miejsce Zuzanna Walkowiak, Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osjakowie.
„Życie po życiu”
1. miejsce Aleksandra Matusiak, Gimnazjum w Ostrówku.
2. miejsce ex aequo Paulina Kita, Gimnazjum w Ostrówku, Magdalena Pabijaniak, Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Osjakowie.
3. miejsce ex aequo Weronika Kuźnik, Gimnazjum w Ostrówku, Agnieszka Parzybut, Gimnazjum w Ostrówku.
„Grasz w zielone czy czarne? O czystej i brudnej energii…”
1. miejsce Kinga Biela, II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu.
2. miejsce Filip Sarowski, Gimnazjum w Ostrówku.
3. miejsce Zuzanna Dubas, II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu.

   Zwycięzcy otrzymali m.in. namioty, globus 3D czy interaktywną mapę. Dla wszystkich uczestników konferencji była przygotowana degustacja produktów regionalnych.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA