Samorządowcy napisali list do ministra w sprawie budowy zachodniej obwodnicy Łodzi

   Samorządowcy z trzech powiatów województwa łódzkiego podpisali wczoraj w Urzędzie Miasta Łodzi apel do ministra infrastruktury w sprawie budowy odcinka S14 tzw. zachodniej obwodnicy Łodzi. W piśmie zwracają uwagę nie tylko na to, że droga ekspresowa jest potrzebna w regionie, ale też na fakt, że odwlekanie budowy zwiększy koszty inwestycji. O budowie zachodniej obwodnicy Łodzi mówi się od lat. Od kilku miesięcy, odkąd projekt okazał się zagrożony, organizowane są pikiety i akcje społeczne popierające projekt tej inwestycji. Zdaniem posła PO, Cezarego Grabarczyka nadal jednak nie wiadomo, czy budowa ma szanse się rozpocząć:
    - Niedawno, podczas jednej z audycji telewizyjnych poseł Prawa i Sprawiedliwości, Marek Matuszewski ze Zgierza informował opinię publiczną, że nie została podjęta decyzja o unieważnieniu postępowania przetargowego.


   Tymczasem w piśmie do posła Grabarczyka wiceminister infrastruktury, Jerzy Szmit wyjaśnia, że ze względu na zbyt wysokie oferty przetargowe, które przekraczają zarezerwowane na tę inwestycje środki w budżecie, przetarg unieważniono:
    - Żądamy informacji kto mówi prawdę. Czy prawdę napisał wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit, czy prawdę mówi poseł Matuszewski?


   Dlatego samorządowcy z powiatów zgierskiego i pabianickiego oraz miasta Łodzi napisali list do ministra infrastruktury, Andrzeja Adamczyka o wyjaśnienie wszystkich wątpliwości w tej sprawie, gdyż zdaniem marszałka Witolda Stępnia procedura przetargowa trwa nadal:
    - Osobiście uważam, że to postępowanie przetargowe nie jest zamknięte. Bo ten co ogłaszał przetarg, czyli regionalny dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi nie wydał postanowienia, które unieważnia przetarg.


   Gdy zostaną zebrane wszystkie podpisy samorządowców zainteresowanych budową zachodniej obwodnicy Łodzi, to pismo zostanie wysłane do kancelarii ministra Adamczyka. Sygnatariusze pisma podkreślają, że „budowa drogi pozwoli odciążyć od ruchu tranzytowego Aleksandrów Łódzki, Konstantynów Łódzki, Pabianice, Zgierz oraz Łódź, która należy do najbardziej zakorkowanych miast w Europie. Dotychczas zrealizowane autostrady A1, A2 i droga ekspresowa S8 wokół stolicy województwa nie rozwiązują w pełni problemów komunikacyjnych aglomeracji. Droga ekspresowa S14 pełnić będzie funkcję zachodniej obwodnicy Łodzi domykając zrealizowany w większości ring wokół Łodzi łącząc autostradę A2 i drogę ekspresową S8, zapewniając miastom aglomeracji łódzkiej połączenie z bazową siecią TEN-T. Budowa drogi stanowi wielką szansę na dalszy rozwój regionu poprawiając dostępność transportową do terenów inwestycyjnych od wielu lat przygotowywanych przez gminy i dla rozwijającej się Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.Usprawni także dojazd do Portu Lotniczego im. W. Reymonta w Łodzi, dając szanse na wzrost liczby pasażerów. W obliczu organizacji w Łodzi wystawy Expo 2022 droga S14 będzie stanowić istotną inwestycję dla obsługi zakładanego napływu milionów gości w okresie trwania wydarzenia, będąc osią systemu Park&Ride – jest także istotnym elementem wniosku Polskiego Rządu o organizacje EXPO 2022. Realizacja zachodniej obwodnicy Łodzi wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców obniżając poziom zanieczyszczenia powietrza będącego jedną z przyczyn niskiego, w skali kraju, poziomu stanu zdrowia mieszkańców Łodzi i miast aglomeracji. Istotna jest również poprawa wskaźników bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie, które w łódzkim i w aglomeracji należą do krytycznych w skali kraju. Biorąc pod uwagę realia ekonomiczne oraz poniesione dotychczas przez stronę rządową koszty związane z wieloletnimi pracami przygotowawczymi, opracowaną dokumentacją projektową i długim procesem uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń, w tym decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID), unieważnienie przetargu i przystąpienie do nowych prac projektowych w celu zapowiadanego obniżenia kosztów inwestycji może nie przynieść oczekiwanych oszczędności. Dodatkowo opóźnianie budowy S14 będzie powodować dalsze koszty społeczno - ekonomiczne dla mieszkańców Łodzi i okolicznych miast - hałas, zdrowie, środowisko, zatory uliczne, koszty podróży wynikające z nadmiernego ruchu tranzytowego przez centra miast województwa łódzkiego".

Fot. lodzkie.pl
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA