Wieluń: Franciszek Widera odznaczony Szablą Kilińskiego

   Szablą Kilińskiego, najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym przyznawanym przez Kongres Rzemiosła Polskiego, został odznaczony Franciszek Widera. Uroczystość odbyła się podczas Walnego Zgromadzenia Członków Cechu w Wieluniu.

Alina Frejusz: Jak ważny jest Cech dla mieszkańców Wielunia i przede wszystkim dla rzemieślników?

    - On ma istotne znaczenie w naszym środowisku - mówi Wacław Witkowski, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Wieluniu - To jest największa organizacja gospodarcza, która zrzesza prawie 200 rzemieślników, dokładnie 198 przedsiębiorstw jest zarejestrowanych w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców. Rzemieślnicy dużo korzystają z naszej organizacji. Poprzez nią również prowadzimy szkolenie uczniów, czyli nabór, a jednocześnie później przyszłych pracowników i mistrzów. W naszej szkole, z którą współpracujemy, uczy się zawodu około 550 uczniów, tak że jest to duża grupa młodzieży, która jest w różnych zakładach rzemieślniczych i nabywa tam praktyki. Liczymy na to, że część z nich zostanie w zakładach jako przyszli pracownicy.

    - Rzemiosło ma w Wieluniu ma bardzo ugruntowaną pozycję. Tradycje rzemiosła są już długoletnie - podkreślał na spotkaniu burmistrz Wielunia, Paweł Okrasa - Najważniejsze jest to, że mimo tych zmian ustrojowych, które w Polsce nastąpiły po roku 1989, rzemiosło zostało nie w kształcie niezmienionym, tylko zaczęło się jeszcze bardziej rozwijać, dynamicznie rozwijać. To oczywiście jest zasługa ludzi, którzy tworzą Cech Rzemiosł Różnych w Wieluniu, wszystkich starszych po kolei, którzy brali w tym udział, rozwijali tę organizację. Myślę, że każdy z mieszkańców Ziemi Wieluńskiej korzysta każdego dnia z usług czy z oferty, którą nasi rzemieślnicy przedkładają, bo to zarówno piekarze, fryzjerzy, elektrycy, stolarze, jest tego bardzo dużo. Nasze miasto, nasza ziemia byłaby o wiele uboższa, gdyby Cech Rzemiosł tu nie funkcjonował na naszym terenie, tak że nasza obecność tutaj jest potwierdzeniem uznania dla organizacji, jest potwierdzeniem i szacunkiem dla ich pracy, dla tego, co robią dla naszych mieszkańców. Myślę, że patrząc na witalność tych ludzi, na ich pomysły, możemy spać spokojnie, że przez długie lata jeszcze rzemiosło w Wieluniu będzie się dobrze i prężnie rozwijać.

Na spotkaniu obecny był również starosta powiatu wieluńskiego, Andrzej Stępień:
    - Akurat tutaj mamy te klasy patronackie pod szyldami dwóch bardzo reprezentacyjnych firm, którymi się chwalimy w mieście i w powiecie, mówię tutaj o Wieltonie i Elektrycznym Centrum Ania. Cieszymy się, że rzemiosło funkcjonuje, rozwija się, że prowadzi również edukację młodzieży, że w zakładach rzemieślniczych mają możliwość odbywania praktyk uczniowie szkół średnich, jest to ważne ogniwo edukacyjne. Z drugiej strony również są to miejsca pracy, gdzie znajdują prace mieszkańcy naszego powiatu, gdzie mają możliwość zarabiania i utrzymywania swoich rodzin. Myślę, że to jest bardzo ważne, przy czym trzeba podkreślić, że jakość, standard, poziom tych usług, które są świadczone przez wieluńskich rzemieślników, jest na bardzo wysokim poziomie. Myślę, że tutaj mamy się czym pochwalić i cieszymy się, że Cech Rzemiosł Różnych funkcjonuje i działa w zorganizowanej formie, bo wiadomo, przecież rzemieślnicy mogliby działać każdy indywidualnie, nie konsolidować się, natomiast takie wspólne działanie na pewno te efekty ich pracy i wysiłku pomnaża.

    - Chcę złożyć wyrazy podziękowania, myślę że, nie tylko we własnym imieniu, ale w imieniu wszystkich dzisiaj odznaczonych. Odbieram własne odznaczenie, najwyższe rzemieślnicze odznaczenie, jako wyróżnienie nie tylko dla mnie, lecz dla wszystkich rzemieślników, dla wszystkich tych, z których ja się wywodzę. Odbieram ja, ale jest to docenienie pracy środowiska rzemieślniczego we wkład dorobku rzemiosła polskiego. Tak to odbieram i myślę, że państwo, którzy wspólnie dzisiaj zostali udekorowani, odznaczeni, odbierają to w podobny sposób. Chcę na koniec bardzo szczególnie podziękować panu prezesowi Sarowi, Izbie Rzemieślniczej, Cechowi wieluńskiemu za to, że u schyłku mojej pracy w rzemiośle zostałem uhonorowany, wytypowany do tego najwyższego rzemieślniczego odznaczenia, bardzo dziękuję - mówił odznaczony Szablą Kilińskiego Franciszek Widera.


   Szabla Kilińskiego to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1:1, przyznawana wraz z miniaturką oraz legitymacją. Nadawana jest rzemieślnikom (członkom organizacji samorządu rzemiosła) m.in. za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego. Odznakę nadaje Kapituła, składająca się z członków Zarządu ZRP, pod przewodnictwem Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego.

   Ponadto Platynowym Medalem im. Jana Kilińskiego została odznaczona Aleksandra Klemczak i Krzysztof Dolata. Srebrnym Medalem im. Jana Kilińskiego: Hanna panek, Władysław Cały, Jan Olejnik, Henryk Ignasiak, Zbigniew Kamas i Andrzej Pamuła. Przyznano również honorowe Odznaki Rzemiosła. Otrzymali je; Grażyna Urbaniak-Kopczyńska, Zygmunt Borucki, Waldemar Sucherski, Jan Szewczyk i Sebastian Bogdała. Natomiast Odznaką Izy Rzemieślniczej odznaczeni zostali: Grażyna Aleksandrowicz, Agata Wajnberg, Anna Walkowiak i Wiesław Paluszczak.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA