Wieluń: Wykład poświęcony rzezi wołyńskiej (zdjęcia)

   Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Klub Historyczny im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Wieluniu zorganizowały wykład pt. "Zbrodnie popełnione na Polakach na Wołyniu w 1943 r.", który wygłosiła Ewa Siemaszko z Warszawy, badaczka ludobójstwa na Kresach Wschodnich RP.
   Rzeź wołyńska rozpoczęła się w lutym 1943 roku, historycy szacują, że UPA zamordowała wówczas ok. 130 tysięcy Polaków. Apogeum zbrodni nastąpiło w „krwawą niedzielę” 11 lipca 1943 roku, kiedy jednocześnie zaatakowano 99 miejscowości, głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim, wyrzynając ich mieszkańców i paląc całe wsie dla zatarcia śladów. O okrucieństwie, z jakim dokonywano zbrodni, można przeczytać tutaj.
    - Rzeczywiście, dopiero teraz nastąpił czas głośnego mówienia o losach Polaków wołyńskich i również galicyjskich, bowiem zbrodnia wołyńska obejmowała 4 przedwojenne województwa. Była to zbrodnia zaplanowana jeszcze w latach trzydziestych przez organizacje ukraińskich nacjonalistów, miała być dokonana w odpowiednim momencie. Wojna, a zwłaszcza jej czas, gdy następowało przełamywanie się sił, była dogodną chwilą na podjęcie eksterminacji Polaków. Ze względu na wycofywanie się Niemców, nadciąganie Armii Czerwonej OUN doszła do wniosku, że jest to ostatnia chwila, żeby zdepolonizować te tereny, po to by mieć miejsce do tworzenia przyszłego państwa ukraińskiego. Zbrodnia ta była dokonana z perfidnym, strasznym okrucieństwem, większość ofiar to ludzie makabrycznie mordowani przy użyciu narzędzi gospodarskich, i stąd ta zbrodnia, będąca ludobójstwem, bo Polacy ginęli za to tylko, że byli Polakami, otrzymała miano genocidium atrox, tzn. ludobójstwo dzikie, straszne, barbarzyńskie. Historycy ukraińscy usiłują zaprzeczyć, że taka zbrodnia miała miejsce, można powiedzieć nawet o pewnej walce naukowej i propagandowej, aby ta informacja nie dotarła do społeczeństwa ukraińskiego.


- mówiła Ewa Siemaszko.

   Prelekcja odbyła się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Następny wykład Klubu Historycznego "Grota" już 17 marca w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Długosza w Wieluniu, a poświęcony będzie „Ucieczkom piłkarzy w czasach PRL”.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA