Do piątku pracodawcy z powiatu wieluńskiego mogą ubiegać się o pieniądze na kształcenie ustawiczne swoich pracowników

   W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieluniu od poniedziałku trwa nabór wniosków dla pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Ideą KFS jest, by pracodawca otrzymał środki publiczne na wzmacnianie własnych kompetencji zawodowych lub kompetencji swoich pracowników. Wieluński „pośredniak” ma na ten cel 302,5 tys. zł. Na co mogą zostać przeznaczone pieniądze? Wyjaśnia dyrektorka PUP-u w Wieluniu, Beata Pilarczyk:
    - W tym roku ten limit pieniędzy na poziomie 302,5 tys. zł jest przeznaczony na wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w takich sektorach, jak: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa, opieka zdrowotna i pomoc społeczna oraz w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych. I te zawody deficytowe też są na naszej stronie pokazane, żeby pracodawcy wiedzieli, jakie to są zawody deficytowe. Pieniądze są także przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. I dla tych grup to są priorytety. Wszystkie wnioski, które do nas wpłyną, będziemy rozpatrywać właśnie według tych priorytetów. Bo dopiero jak nam zostaną środki, to możemy rozpatrywać wnioski, które wychodzą poza ten priorytet. Będzie to taka dogłębna analiza, czy wnioski wpisują się w te priorytety ogłoszone przez ministerstwo.


   Wnioski o przyznanie środków KFS należy składać w siedzibie PUP przy ul. Sieradzkiej 56a w Wieluniu do 24 lutego, na formularzach zgodnych ze wzorem zamieszczonym na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu. Wniosek powinien być złożony minimum 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kształcenia ustawicznego.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA