Atłachowicz nowym dyrektorem szpitala

   Nowym dyrektorem wieluńskiego szpitala będzie Janusz Atłachowicz. Na dzisiejszym posiedzeniu Zarządu Powiatu podjęto taką uchwałę. Z nowym dyrektorem zostanie podpisana umowa cywilno-prawna na okres 6 lat. Swoją pracę Atłachowicz rozpocznie 1 marca.

Andrzej Stępień, starosta wieluński:
    - Komisja konkursowa na trzecim posiedzeniu w dniu 10 lutego przeprowadziła rozmowy z trzema kandydatami, którzy zakwalifikowali się do drugiego etapu. A w dniu 13 lutego kontynuowała to trzecie posiedzenie i podczas tego posiedzenia zostało przeprowadzone głosowanie. Bezwzględną większością głosów w pierwszym głosowaniu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej komisja rekomendowała Zarządowi Powiatu pana Janusza Atłachowicza. 15 lutego zwołałem posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym Zarząd miał możliwość spotkać się z kandydatem na to stanowisko. Przeprowadziliśmy rozmowę, podyskutowaliśmy o problemach wieluńskiego szpitala. W konsekwencji przed sesją odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Powiatu, na którym została przyjęta uchwała w sprawie zatrudnienia dyrektora SP ZOZ -u w Wieluniu. Z dniem 1 marca 2017 roku zatrudnia się pana Janusza Atłachowicza na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu.


   Janusz Atłachowicz to przede wszystkim menedżer, uczestnik obrad okrągłego stołu w ochronie zdrowia. Na stanowisku dyrektora ma doświadczenie, bo przez 14 lat był dyrektorem szpitala powiatowego w Rawiczu. Dwa lata temu został prezesem Regionalnego Centrum Zdrowia w Lubinie. Działa również w zarządzie Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA