2017 - rok pełen unijnych konkursów

   Na koniec grudnia 2016 r. województwo łódzkie uplasowało się na 4. miejscu w kraju pod względem wartości dofinansowania Unii Europejskiej w podpisanych umowach oraz na 5. miejscu pod względem stopnia zakontraktowanych środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 W 2017 roku przewidziane są 52 konkursy, na które planuje się przeznaczyć ponad 2 mld zł.

Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego:
    - To bez mała 2 mld 200 mln złotych zaplanowaliśmy w konkursach. Jeżeli będzie taka potrzeba w konkursach na większe pieniądze, to będziemy tę pulę zwiększać. To kwota 580 mln zł - gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska. To 400 mln zł na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie bezrobociu, szkolenia, edukacja, aktywizacja zawodowa. 359 mln zł - transport. W tym działaniu mieści się i interwencja związana z koleją, i środki przeznaczone na drogi regionalne.REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMAWyszukaj

Kalendarz

Piątek, 21 lipca 2017 Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

Motto dnia

Największy ból mogą nam zadać tylko osoby najbardziej kochane. Najgorszy, bo zaczajony, zaskakujący wróg to ten, który jest najbliżej ciebie.
~ Ryszard Kapuściński

Prognoza pogody

Reklama