2017 - rok pełen unijnych konkursów

   Na koniec grudnia 2016 r. województwo łódzkie uplasowało się na 4. miejscu w kraju pod względem wartości dofinansowania Unii Europejskiej w podpisanych umowach oraz na 5. miejscu pod względem stopnia zakontraktowanych środków unijnych w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 W 2017 roku przewidziane są 52 konkursy, na które planuje się przeznaczyć ponad 2 mld zł.

Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego:
    - To bez mała 2 mld 200 mln złotych zaplanowaliśmy w konkursach. Jeżeli będzie taka potrzeba w konkursach na większe pieniądze, to będziemy tę pulę zwiększać. To kwota 580 mln zł - gospodarka niskoemisyjna i ochrona środowiska. To 400 mln zł na aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, przeciwdziałanie bezrobociu, szkolenia, edukacja, aktywizacja zawodowa. 359 mln zł - transport. W tym działaniu mieści się i interwencja związana z koleją, i środki przeznaczone na drogi regionalne.REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA