Rolnicy do końca roku muszą policzyć swoja trzodę chlewną i dane przekazać do Agencji Restrukturyzacji

   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 31 grudnia upływa termin na dokonanie spisu bydła, świń, kóz i owiec, przebywających w siedzibie stada. Jego wyniki należy dostarczyć do siedziby biura powiatowego Agencji. Dla świń i bydła jest to nowy obowiązek. W celu dokonania ich spisów wykorzystuje się wzory przeznaczone dla owiec bądź kóz. Należy je tylko odpowiednio zaznaczyć. Jeśli chodzi o bydło, to trzeba podać: numer siedziby stada, datę dokonania spisu, wypisać numery wszystkich sztuk, w prawym górnym rogu wpisać wyraz „BYDŁO” oraz nie zapomnieć o podpisie. W przypadku świń z kolei wpisujemy jedynie numer siedziby stada, bez wypisywania okienek z numerami zwierząt. Wpisujemy datę, w prawym górnym rogu słowo „ŚWINIE”, a nad miejscem na podpis podajemy łączną ilość zwierząt przebywających w stadzie na dzień spisu i składamy podpis. Jak przypomina Sławomir Hardej z Agencji, zmiany w rejestracji i identyfikacji zwierząt obowiązują od 18 października:
    - Wprowadzono obowiązek znakowania świń kolczykiem w ciągu 30 dni od urodzenia. Wprowadzono również obowiązek drugiego znakowania świń, jeżeli świnia przebywa dłużej niż 30 dni w siedzibie innej niż siedziba urodzenia. Skrócono termin rejestracji tych zdarzeń w Agencji Restrukturyzacji z 30 na 7 dni. W przypadku podejrzenia choroby zakaźnej bądź wystąpienia choroby zakaźnej posiadacz świni musi takie zdarzenie zgłosić w ciągu 24h do ARiMR. Raz w roku, najpóźniej 31 grudnia właściciel zwierząt ma obowiązek zgłosić wszystkie zwierzęta do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji. Jeżeli chodzi o kolczykowanie zwierząt, to oprócz świń kolczykujemy bydło oraz owce i kozy. Rolnik na kolczykowanie bydła ma 7 dni, a na zakolczykowanie owiec i kóz 180 dni. Jeżeli rolnik sprzedaje lub przemieszcza świnie z gospodarstwa do gospodarstwa, to takie zdarzenie również musi zgłosić do biura powiatowego Agencji, a wszystko to zapisać w księdze rejestracji. Jeżeli zwierzę zgubi kolczyk, właściciel zwierzęcia musi założyć mu duplikat. W przypadku krów, bydła, owiec i kóz należy wystąpić do producenta kolczyków. Natomiast w przypadku świń taki kolczyk rolnik ma u siebie, ponieważ na kolczyku jest numer siedziby stada, w której to zwierzę przebywa i taki kolczyk ma obowiązek założyć zwierzęciu. Zwierzęta nieoznakowane nie mogą być sprzedawane, czyli poddawane obrotowi gospodarczemu. Oprócz kolczyka w Polsce jest jeszcze inny sposób znakowania zwierząt. W przypadku krów oraz bydła jest to paszport. Paszport rolnik musi posiadać w celu obrotu gospodarczego. Jeżeli zgubi taki paszport, musi wystąpić do biura powiatowego ARiMR w celu wydania duplikatu takiego paszportu. Nie posiadanie takiego paszportu nie pozwoli mu na sprzedaż zwierzęcia.


   Dane właściciel świń zobowiązany jest przekazać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w terminie 7 dni od dokonania spisu. Na dzień 1 września 2016 r. w systemie IRZ zarejestrowanych było 254 778 siedzib stad posiadających trzodę chlewną.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA