Chcesz rozwijać eksport w swojej firmie? Szkolenie dotyczące tego, jak uzyskać na ten cel pieniądze, już 11 stycznia

   Są pieniądze na rozwój eksportu produktów firm z województwa łódzkiego. Jak je uzyskać? Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego wspólnie z Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz firmą ROEX zapraszają do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym. Jak podkreśla prezes Agencji, Przemysław Andrzejak, eksport dla firm jest bowiem szansą rozwoju i ważnym czynnikiem wpływającym również na dochody państwa:
    - Eksport jest strasznie ważnym narzędziem budowania PKB, czyli tej zamożności społeczeństwa polskiego i państwa. Przypomnę, w 2015 roku po raz pierwszy przekroczyliśmy wartość eksportu nad importem. To jest stosunek 180 mld euro do 175 mld euro. Ten rok pokazuje, że jest jeszcze lepszy. W pierwszym półroczu 2016 roku wyeksportowaliśmy towarów na jakieś 400 mld zł w stosunku do 375 mld zł. Te wskaźniki nas bardzo cieszą. I tutaj mogę w imieniu - myślę - Polaków pogratulować wszystkim polskim przedsiębiorcom, którzy tak skutecznie zdobywają te rynki. Też ryzykują, bo budowanie tych rynków zagranicznych to jest czasami bardzo długi czas. To jest też duża edukacja danego rynku. Kultury tego rynku. Smaków tego rynku. Potrzeb tego rynku. Dlatego mamy się z czego cieszyć i pokazuje to, że Polska coraz bardziej się na tych rynkach światowych się liczy.


   Spotkanie informacyjne na temat funduszy na rzecz rozwoju eksportu odbędzie się 11 stycznia 2017 r. w Wojewódzkim Centrum Przedsiębiorczości przy ul. Narutowicza 34 w Łodzi.

Program spotkania:
11.00 - 11.15 - Powitanie gości: Przemysław Andrzejak, Prezes Zarządu/ ŁARR S.A.
11.15 - 12.00 - Możliwości wparcia UE dla przedsiębiorstw w zakresie rozwoju eksportu (poziom krajowy) Go To Brand POIR 3.3.3, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Go Global, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
12.00 - 12.45 - Możliwości wparcia UE dla przedsiębiorstw w zakresie rozwoju eksportu (poziom regionalny) Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego
12.45 - 13.00 - przerwa
13.00 - 13.30 - Jak skutecznie zaplanować wdrożenie działań eksportowych na rynku niemieckim? Case study
13.30 - 14.30 - Indywidualne konsultacje z ekspertami ROEX
Rejestracja na spotkanie odbywa się poprzez e-mail: rejestracja@larr.lodz.pl. Zgłoszenia trwają do 9 stycznia. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo zapisania na listę uczestników nie więcej niż 3 osób z jednej firmy. Potwierdzeniem wpisania na listę uczestników spotkania będzie e-mail odesłany przez organizatora. Pytania, jak i zgłoszenia należy kierować do:

Elżbieta Krzyżanowska - tel. +48 501 218 814
E-mail. rejestracja@larr.lodz.pl, www.larr.lodz.pl
Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź

Fot. larr.pl
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA