Od 27 grudnia nabór wniosków o pomoc dla rolników poszkodowanych przez klęski żywiołowe

   Rolnicy, którzy w tym i poprzednim roku ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych, będą mogli ubiegać się o pomoc z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Mogą otrzymać w ramach programu maksymalnie do 300 tys. zł wsparcia w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014-2020. Jednak pomoc nie może przekroczyć 80% kosztów kwalifikowanych. Jak mówi Małgorzata Niemiec z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o przyznanie pomocy mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych:
    - To jest powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Wniosek może zostać złożony osobiście lub przez upoważnioną osobę, a także wysłany pocztą.


   Pomoc dotyczy szkód, które powstały w bieżącym lub w 2015 roku:
    - W ramach tego działania rolnicy będą mogli realizować inwestycje polegające na odtworzeniu w gospodarstwie tego majątku, który uległ uszkodzeniu w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Będzie więc możliwość realizacji inwestycji budowlanych, odtworzenie np. sadów, a także zakup maszyn i urządzeń, które uległy uszkodzeniu w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.


   Aby uzyskać pomoc w ramach PROW-u, poszkodowani rolnicy muszą złożyć wniosek do Agencji pomiędzy 27 grudnia br. a 25 stycznia 2017 r.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA