Od wczoraj obowiązuje nowa strategia Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

   Od wczoraj obowiązuje nowa strategia rozwoju Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, która będzie ważna do końca 2025 roku. Pojawiają się w niej cztery główne punkty. Po pierwsze, łódzka strefa będzie nie tylko szukać inwestorów, ale i sama zamierza nim zostać. Drugą sferą, w którą włączy się ŁSEE, jest rewitalizacja. Mówi prezes ŁSSE, Marek Michalik:
    - Zupełną nowością jest to, że zdecydowaliśmy się sami inwestować i być inwestorem powierzchni magazynowo – produkcyjnych. Jeśli chodzi o rewitalizację, to chcemy być i uważamy, że powinniśmy być, szczególnie w Łodzi, ale także w województwie, aktywnym uczestnikiem działań rewitalizacyjnych.


   Po trzecie, jak mówi wiceprezes Strefy, Agnieszka Sygitowicz, ma ona wspierać młode firmy technologiczne:
    - W tych działaniach związanych z inwestowaniem w młode polskie firmy technologiczne. Ze wspieraniem polskiej myśli technologicznej, która wkrótce podbije globalne rynki. Taką mamy nadzieję. Chcemy być uczestnikiem tego procesu. To nowi klienci.


   Czwarta sfera działalności to edukacja rozumiana jako szkolenia na rzecz inwestorów. ŁSSE mijający rok zamknie większą liczbą zezwoleń na działalność w strefie niż rok ubiegły. Ma je otrzymać łącznie 17 firm wobec 14 w roku 2015.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA