Wieluń: Wykład o generale Rozwadowskim

   Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Klub Historyczny im. Generała Stefana „Grota” Roweckiego w Wieluniu zorganizowały wykład dr. Mariusza Patelskiego z Uniwersytetu Opolskiego, który był poświęcony generałowi broni, Tadeuszowi Rozwadowskiemu. Po odzyskaniu niepodległości Polski wsławił się obroną Lwowa, a w okresie Bitwy Warszawskiej był szefem Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Do dziś trwają spory wśród historyków o autorstwo zwycięskiego planu Bitwy Warszawskiej z 1920 r.
    - Trzeba zacząć od tego, że początkowy plan zakładał jedno uderzenie z południa, znad Wieprza, w lukę pomiędzy dwoma frontami wojsk sowieckich, północnym, dowodzonym przez Tuchaczewskiego i południowym, dowodzonym przez Jegorowa. W toku działań Rozwadowski przekształcił ten plan w dwustronne uderzenie flankujące, z południa i z północy. W tym celu nakazał wzmocnienie 5. Armii generała Sikorskiego, która to odegrała niebagatelną rolę, bo powstrzymała atak trzech armii bolszewickich prących na północ od Warszawy. W trakcie tych działań Piłsudski wyjechał nad Wieprz i dowodził samą grupą uderzeniową Wojska Polskiego, w tym czasie wszystkie decyzje na bieżąco podejmował Rozwadowski, który przebywał w Kwaterze Głównej w Warszawie. Wszystkie dokumenty z tego okresu są sygnowane jego nazwiskiem, tam nie ma nazwiska Piłsudskiego.


- mówił dr Mariusz Patelski. Prelekcja odbyła się w Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Następny wykład Klubu Historycznego "Grota" w przyszłym miesiącu.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA