10 samorządów powołało Stowarzyszenie „Tak dla Kopalni Złoczew” (galeria zdjęć)

   Samorządy zainteresowane kontynuowaniem wydobycia węgla brunatnego w województwie łódzkim powołały stowarzyszenie popierające budowę kopalni odkrywkowej w Złoczewie. Nieoczekiwanie bowiem powrócił temat odkrywki pod Gubinem na Dolnym Śląsku, a do tego jeszcze są przymiarki, żeby inaczej dzielić pieniądze pochodzące z opłaty eksploatacyjnej wnoszonej przez kopalnię. Aby temu przeciwdziałać, powstało Stowarzyszenie „Tak dla Kopalni Złoczew”. Prezesem Stowarzyszenia została burmistrz Złoczewa, Jadwiga Sobańska, a jej zastępcami marszałek, Witold Stępień i prezydent Sieradza, Paweł Osiewała. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został burmistrz Błaszek, Karol Rajewski, a w skład komisji weszli jeszcze wójt gminy Konopnica, Grzegorz Turalczyk i wójt gminy Osjaków, Jarosław Trojan.
   W piątek w Złoczewie, oprócz wspierania utworzenia kopalni w Złoczewie, która będzie kontynuatorką „Bełchatowa”, samorządy negatywnie wypowiedziały się na temat projektu ustawy powołującej Polską Służbę Geologiczną, który w znacznym stopniu pozbawia gminy wpływów z rekompensat za funkcjonowanie odkrywek na ich terenie. Mówi marszałek Witold Stępień:
    - Ja może podkreślę, że tworzymy stowarzyszenie samorządów, które ma wspierać budowę kopalni węgla brunatnego pod Złoczewem. Po to, aby ten proces ułatwiać, jeśli to będzie możliwe, to też ten proces przyspieszać. Chcielibyśmy, żeby wśród samorządów, a przede wszystkim wśród mieszkańców tego obszaru budować ten przyjazny stosunek do tej dużej inwestycji. Inwestycji oddziałującej na środowisko. Będziemy chcieli to oddziaływanie minimalizować. Jest to inwestycja, która przyniesie miejsca pracy, która obok tych energetycznych miejsc pracy związanych z kopalnią czy elektrownią będzie również rozwijać otoczenie firmy kooperujące usługi. To dla tej południowo – zachodniej części województwa łódzkiego potężny impuls rozwojowy, na który liczymy. Droga S8 już nam ożywiła tę część województwa. Ta inwestycja na pewno byłaby dopełnieniem. A poza tym byłaby kontynuacją tego zagłębia bełchatowskiego. Tam jest ponad 100 tys. miejsc pracy związanych z kopalnią i elektrownią. Ci ludzie muszą mieć określoną perspektywę. Perspektywa zatrudnienia kilkadziesiąt kilometrów od Bełchatowa jest dla nich niewątpliwe interesująca. Atrakcyjna dla wszystkich tych firm. Te obszary są świetnie skomunikowane. I przede wszystkim byłoby to utrzymywanie tego olbrzymiego potencjału tu w regionie, w województwie łódzkim. Obecność tak dużych przedsiębiorstw, które zasilają i samorządy gminne, i samorząd wojewódzki wpływami i odpisami z podatków, to oczekiwana przez nas rzecz i czynnik wywołujący rozwój całego regionu. Także zależy nam na tym, aby wokół inwestycji w Złoczewie, kontynuacji Bełchatowa była dobra atmosfera. Byśmy przygotowując decyzje administracyjne, plany zagospodarowania przestrzennego i plany rozwoju gmin oraz miast, brali pod uwagę właśnie Złoczew i tę właśnie energetyczną kontynuację tutaj w województwie łódzkim. Jeśli chodzi o projekt zmian dotyczących opłaty eksploatacyjnej i jej podziału, to pieniądze, które do tej pory służyły gminom i to nie tylko tym, na których terenie jest kopalnia, ale i tym pośrednim, ucierpiałyby znacznie. Stąd zależy nam na tym, aby obecny stan rzeczy utrzymywać. Aby ta uciążliwość i obciążenie środowiska znajdowały rekompensatę w propozycji finansowej skierowanej do mieszkańców gminy i do tego regionalnego otoczenia. Myślę też, że to ma znaczenie dla budowania tej przyjaznej atmosfery dla przemysłowego rozwoju tu w Złoczewie czy w sąsiednich gminach. Te pieniądze są spodziewane. Mieszkańcy liczą na to, że będzie budowane otoczenie kopalni, gdzie będą mogli znaleźć pracę, a to otoczenie będzie poprawiało ich komfort życia. Stąd wydaje się, że przesunięcie tych pieniędzy na Instytut Geologiczny nie jest dobrą propozycją dla mieszkańców tego obszaru. Myślę, że to jest obecnie pewne konstruowanie zasad prawa i funkcjonowania służb geologicznych, gdzie bierze się pod uwagę jedno z możliwych rozwiązań. To rozwiązanie jest obciążeniem i dla tych jednostek samorządowych, których dotyczy bezpośrednio, ale również na teren województw, na które oddziałuje pośrednio. Bo te uciążliwości środowiskowe są przynajmniej w kilku regionach obecne i należy im przeciwdziałać. Jest czas na to, aby tę propozycję zrewidować. Aby zastanawiać się nad tym, jak uciążliwość równoważyć możliwością wpływów i pozyskiwania środków. I inwestowania w to bezpośrednie otoczenie tych przemysłowych kompleksów. I do tego będziemy przekonywać tych, którzy dziś te przepisy prawa tworzą.


   Wójt gminy Konopnica, Grzegorz Turalczyk uważa, że zmiana redystrybucji opłaty eksploatacyjnej byłaby szkodliwa dla samorządów skupionych wokół Złoczewa:
    - Ta opłata co prawda gminy Konopnica nie dotyczy, bo teren kopalni nie wchodzi na nasz teren. Jednakże myślę, że byłaby to wielka ujma dla wszystkich samorządów. I mam tu na myśli nie tylko gminy, gdzie ta kopalnia będzie się znajdować, ale będzie to negatywnie wpływać na nas wszystkich.


   Wójt gminy Osjaków, Jarosław Trojan uważa, że kopalnia jest szansą dla regionu i Stowarzyszenie musi tę inwestycję wspierać bardzo mocno:
    - Myślę, że to jest bardzo ważne, co powiedział pan marszałek, że to jest ogromna szansa dla całego naszego regionu i oby ta szansa była nam dana. Bo myślę, że cały region skorzystałby na tym, gdyby ta odkrywka Złoczew ruszyła. Jeżeli te zamierzenia, które są w perspektywie, zostaną wdrożone w życie i tutaj już przecież funkcjonuje Szczerców, Bełchatów, te wszystkie gminy, które są w zakresie oddziaływania tych inwestycji dużych, energetycznych, to przecież wszyscy widzimy, jak one funkcjonują i prosperują. Jak mieszkańcom lepiej się żyje. Jak gminy mają pieniądze na realizację zadań inwestycyjnych. My też po cichu liczymy, że dzięki odkrywce nasz region też zacznie się rozwijać. I ludzie tutaj będą przybywać, aby znaleźć pracy, a nie uciekać stąd, aby szukać pracy.


   Wójt gminy Burzenin, Jarosław Janiak ma nadzieję, że Stowarzyszenie pomoże w doprowadzeniu do realizacji odkrywki węgla brunatnego w Złoczewie, bo to z pewnością pozwoli rozwinąć region:
    - Myślę, że to Stowarzyszenie pomoże reprezentować interesy szeroko rozumianych tutaj samorządów, bo mamy tutaj udział i woj. łódzkiego, starostw i oczywiście poszczególnych gmin. Tak że sądzę, że ta reprezentacja będzie skuteczna w tym, aby nasz region się rozwijał, aby te inwestycja co prawda planowane, ale nie do końca z przekonaniem, zadziały się tutaj na naszym terenie. Aby dochody naszych jednostek samorządowych również wzrastały, abyśmy mogli rozwijać się pod względem inwestycyjnym i zapewniać miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Na dzień dzisiejszy mamy na tym terenie związany z Ziemią Łódzką wypracowany konsensus społeczny, który sam świadczy o tym, że warto inwestować akurat w teren złoczewski. Dla nas jest to również korzystne pod takim względem rozwojowym. Tym bardziej jest wiele argumentów, które świadczą o tym, że warto inwestować w rejon woj. łódzkiego. Oczywiście można szukać głosów za i przeciw, natomiast na tyle, ile ja znam całą sytuację na terenie Gubina, to sądzę, że jest dużo więcej argumentów za, aby koncern PGE pozostał przy odkrywce w Złoczewie. Natomiast należy pamiętać, że po pierwsze, to Stowarzyszenie ma przeciwdziałać takim niekorzystnym projektom jak np. planowany rozdział opłaty eksploatacyjnej i wpływom prawnym, jeśli chodzi o działalność inwestycyjną kopalni. To jest jeden aspekt. Drugi jest taki, że trzeba pamiętać, że nawet przy ograniczonych środkach dochody, które byłby uzyskiwane przez samorządy, byłyby niewspółmierne do tego, co w tej chwili posiadamy. W przypadku gminy Burzenin to w zależności od roku i w zależności od tego, na jakim etapie działałaby na naszym terenie kopalnia, byłyby to wpływu rzędu kilku, a nawet kilkunastu milionów złotych rocznie. I nie da się ukryć, że i tak te korzyści byłyby dość znaczne.


   Założycielami stowarzyszenia „TAK dla Kopalni Złoczew” zostały: Samorząd Województwa Łódzkiego, Urząd Miasta Sieradza, gminy: Brąszewice, Brzeźnio, Burzenin, Lututów, Błaszki, Osjaków, Konopnica, Złoczew. W tym miesiącu uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia podejmą jeszcze radni powiatu wieluńskiego i gminy Ostrówek. Tym samym do zarządu ma być wprowadzony przedstawiciel z powiatu wieluńskiego. Członkowie Stowarzyszenia ustalili podczas piątkowego zebrania, że roczna składka wynosić będzie 1000 zł. Kopalnia Bełchatów może być jeszcze eksploatowana od 16 do 24 lat. Zasoby węgla złoża Złoczew szacuje się na ok. 450 mln ton. Mają one wystarczyć na 20-30 lat przy maksymalnym wydobyciu rocznym szacowanym na ok. 21 mln ton. Obecnie gminy Złoczew, Ostrówek i Burzenin kończą prace nad zmianą Studium Uwarunkowań Zagospodarowania Terenu w swoich gminach po to, aby nic nie stało na przeszkodzie budowie odkrywki i staraniu się przez bełchatowską kopalnią o uzyskanie w przyszłym roku koncesji na wydobycie węgla z odkrywki pod Złoczewem.

REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA