Zespoły z regionu odebrały nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego

   Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa i Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ostrowiacy” z Ostrówka znalazły się wśród 20 podmiotów, które otrzymały Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury. Uroczysta gala odbyła się w Łódzkim Domu Kultury. Tego typu wyróżnienia przyznano po raz pierwszy osobom indywidualnym i instytucjom za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej. Pomysłodawcą nagrody jest przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego, Marek Mazur, który osobiście wręczył nagrody wyróżnionym i gratulował im tego, co zrobili w zakresie rozwoju kultury w regionie:
    - Mamy to bogactwo kulturowe. Mamy te tradycje. Jak patrzymy w różnych dziedzinach, czy to zespoły pieśni i tańca, czy Koła Gospodyń Wiejskich, chóry, kapele podwórkowe, czy też osoby indywidualne, które znakomicie promują nasze województwo, to są artyści rękodzieła, panie, panowie, malarze. Naprawdę ten obszar tej kultury w naszym województwie jest bardzo szeroki.


   Nagroda ma charakter finansowy - dla osoby fizycznej wynosi nie więcej niż 10 tys. zł brutto, zaś dla osób prawnych bądź jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną - nie więcej niż 20 tys. zł brutto. W pierwszej edycji na ten cel zostało przeznaczonych 100 tys. zł, natomiast w przyszłym roku planuje się zwiększyć tę kwotę o kolejne 50 tys. zł.

Czytaj także:
Przyznano nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury

Lista nagrodzonych:
1. Kamil Maćkowiak
2. Ludowy Zespół Śpiewaczy „Ostrowiacy”
3. Zespół Pieśni Ludowej z Osjakowa
4. Marianna Rzepka
5. Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy z Ożarowa
6. Orkiestra Dęta OSP w Brzeźniu
7. Aleksander Dutkiewicz
8. Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Łowiczu
9. Chór „Cantilena”
10. Teatr Młodych im. Wojciecha Bogusławskiego w Lubochni
11. Kapela „Szadkowiacy”
12. Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia”
13. Chór „Złota Jesień”
14. Klemens Piotrowski
15. Stowarzyszenie „Film-Przyroda-Kultura”
16. Klasztorna Orkiestra Dęta „Bazylikon”
17. Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie
18. Gminna Orkiestra Dęta Gorzkowice
19. Rejonowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Piotrkowie Trybunalskim
20. Kapela „Fakiry”

Fot. lodzkie.pl
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA