Po trzech kwartałach 2016 roku RBS w Lututowie odnotował ponad 2 mln zł zysku netto

   Ponad 2 mln zł zysku netto odnotował na koniec września tego roku Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie. W porównaniu z końcem 2015 roku o prawie 60 mln zł wzrosła suma bilansowa, która po trzech kwartałach ukształtowała się na poziomie ponad 666 mln zł. Bank z Lututowa o 59 mln zł zwiększył też wartość depozytów - do poziomu ponad 595 mln zł. Jeśli chodzi o portfel kredytowy, to na koniec września wynosił on ponad 278 mln zł i był o 10 mln zł większy niż na koniec 2015 roku. Mówi prezes RBS z Lututowa, Marian Fita:
    - Mamy bardzo dobre wyniki. Staramy się pracować bardzo dobrze, żeby nie było żadnego zagrożenia. Zresztą należymy do spółdzielczego systemu ochrony, który jednocześnie nas ochrania i nasze depozyty. Zarówno Bankowy Fundusz Gwarancyjny, jak i ten nasz system ochrony instytucjonalnej. Bo są sytuacje, że niektóre banki mają problemy. Ale my takich problemów nie mamy. Mamy tu dość dobry wynik finansowy. I wszystkie wskaźniki, jakie uzyskaliśmy na koniec września, też były bardzo dobre. Zresztą, w tym roku mieliśmy kontrolę kompleksową przeprowadzoną przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oczywiście, jak wiadomo, Komisja, gdy przyjeżdża na kontrolę, to zawsze coś znajdzie. Ale ostatecznie dostaliśmy ocenę pokontrolną na poziomie bardzo dobrym. Myślę, że nie ma obawy o naszą działalność i jesteśmy bankiem bezpiecznym. Zachęcamy państwa do korzystania z usług naszego banku.


   Każdy bank w Polsce ma ponadto obowiązek utrzymywać fundusze własne na poziomie minimum 1 mln euro. Bank z Lututowa ma obecnie prawie 50 mln zł funduszów własnych, czyli ponad 11,5 mln euro.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA