Od dziś nabór wniosków o pieniądze m.in. na maszyny rolnicze

   Osoby zainteresowane unijnymi środkami na zakup sprzętu, w tym maszyny i urządzenia rolnicze, mogą od dziś składać wnioski o środki unijne. Tym razem o pomoc mogą zwrócić się podmioty świadczące usługi rolnicze. Maksymalnie można otrzymać nawet pół miliona złotych. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację inwestycji. Podmioty starające się o przyznanie pomocy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci m.in. gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki. Do ubiegania się o te pieniądze zachęca dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi, Paweł Jegier:
    - Rzeczywiście zachęcamy do aplikowania o te środki. Zachęcamy do odwiedzin naszego łódzkiego oddziału regionalnego Agencji, ale także do biur powiatowych Agencji. Ruszają programy i wypłaty w tym zakresie. W związku z tym zapraszamy serdecznie wszystkich rolników do kontaktu z nami, do aplikowania o środki i do współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?
Pomoc można otrzymać na:
1) Zakup, także w formie leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:
a) - przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
- ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,
b) aparatury pomiarowej i kontrolnej,
c) sprzętu komputerowego i oprogramowania, służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagające sterowanie procesem świadczenia usług;
2) wdrożenie systemu zarządzania jakością;
3) pokrycie rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa pkt 1 lit. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
4) opłaty za patenty i licencje;
5) koszty ogólne np. przygotowanie biznesplanu (do wysokości kwoty 10 tys. zł netto) oraz dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysów, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości czy projektów technologicznych.
Nabór wniosków na działanie "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" potrwa do 29 listopada. Wnioski można składać w oddziałach regionalnych Agencji.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMAWyszukaj

Kalendarz

Środa, 29 marca 2017 Marka, Wiktoryny, Zenona

Motto dnia

Największy ból mogą nam zadać tylko osoby najbardziej kochane. Najgorszy, bo zaczajony, zaskakujący wróg to ten, który jest najbliżej ciebie.
~ Ryszard Kapuściński

Prognoza pogody

Reklama