Od dziś nabór wniosków o pieniądze m.in. na maszyny rolnicze

   Osoby zainteresowane unijnymi środkami na zakup sprzętu, w tym maszyny i urządzenia rolnicze, mogą od dziś składać wnioski o środki unijne. Tym razem o pomoc mogą zwrócić się podmioty świadczące usługi rolnicze. Maksymalnie można otrzymać nawet pół miliona złotych. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50% kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację inwestycji. Podmioty starające się o przyznanie pomocy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci m.in. gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki. Do ubiegania się o te pieniądze zachęca dyrektor oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łodzi, Paweł Jegier:
    - Rzeczywiście zachęcamy do aplikowania o te środki. Zachęcamy do odwiedzin naszego łódzkiego oddziału regionalnego Agencji, ale także do biur powiatowych Agencji. Ruszają programy i wypłaty w tym zakresie. W związku z tym zapraszamy serdecznie wszystkich rolników do kontaktu z nami, do aplikowania o środki i do współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.


Na jakie inwestycje można otrzymać dofinansowanie?
Pomoc można otrzymać na:
1) Zakup, także w formie leasingu zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:
a) - przeznaczonych do: uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin, przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży, przygotowywania pasz, rozdrabniania i szarpania słomy i roślin,
- ciągników, kombajnów zbożowych, sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych,
b) aparatury pomiarowej i kontrolnej,
c) sprzętu komputerowego i oprogramowania, służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagające sterowanie procesem świadczenia usług;
2) wdrożenie systemu zarządzania jakością;
3) pokrycie rat zapłaconych z tytułu wykonania umowy leasingu, nieprzekraczających ceny netto nabycia rzeczy, o których mowa pkt 1 lit. a i b, jeżeli przeniesienie własności tych rzeczy na beneficjenta nastąpi w okresie realizacji operacji, lecz nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową;
4) opłaty za patenty i licencje;
5) koszty ogólne np. przygotowanie biznesplanu (do wysokości kwoty 10 tys. zł netto) oraz dokumentacji technicznej operacji, w szczególności kosztorysów, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości czy projektów technologicznych.
Nabór wniosków na działanie "Rozwój przedsiębiorczości - rozwój usług rolniczych" potrwa do 29 listopada. Wnioski można składać w oddziałach regionalnych Agencji.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA