Dzieci rolników też będą ubezpieczone

   Rolnictwo jest jednym z sektorów, w których wciąż odnotowuje się dużą liczbę wypadków przy pracy. W ubiegłym roku było ich ponad 20 tysięcy. Upadki osób, pochwycenia i uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń rolniczych, uderzenia, pogryzienia i przygniecenia przez zwierzęta - to najczęstsze grupy wypadkowe notowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Ofiarami wypadków w rolnictwie są też niestety dzieci. Dzięki podpisaniu przez KRUS umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A ubezpieczeniem objęte będą również dzieci. Umowa obowiązuje do 13 października 2017 r. i jest sfinansowana w całości ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Mówi dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Łodzi, Tomasz Nowicki:
    - Rzeczywiście, Fundusz Składkowy podjął takie dość pionierskie działanie, czyli ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków dzieci z obszarów wiejskich. Nie tylko te, które pracują czy żyją w gospodarstwach rolnych, ale w ogóle z obszarów wiejskich. Mam nadzieję, że znacznie poprawi to sytuację tych osób w przypadku, kiedy dochodzi do wypadków i kiedy to odszkodowanie na pewno ma bardzo istotne znaczenie dla leczenia i rehabilitacji.


   Trzeba pamiętać, że ubezpieczenie NNW chroni rolnika oraz osoby bliskie 24h na dobę, przez 7 dni w tygodniu i działa nie tylko w Polsce, ale również i w Europie.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA