Zwrot akcyzy w 2017 roku bez zmian

   Według założeń rządowego programu pomocy dla rolników, polegającego na zwrocie części akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego zużytego do produkcji rolnej, pomoc nie ulegnie zmianie. W przyszłym roku, podobnie jak w bieżącym, rolnicy mogą liczyć na zwrot w wysokości 1 złotego do 1 litra paliwa. Dlatego w przyszłorocznym budżecie państwa zaplanowano na ten cel 860 mln zł oraz dodatkowo ponad 17 mln zł na dotacje dla samorządów gminnych na pokrycie kosztów realizacji tego zadania. Szacuje się, że taka dotacja pozwoli na objęcie programem ok. 10 mln ha gruntów. Będą też utrzymane dotychczasowe ograniczenia. Limit zwrotu akcyzy na 1 ha wyniesie 86 zł. Ministerstwo rolnictwa szacuje, że z takiej pomocy skorzysta ponad 1 mln 300 tys. polskich gospodarstw rolnych. Podobnie jak w poprzednich latach wnioski o zwrot akcyzy rolnicy będą składać dwa razy w roku, czyli w lutym i w sierpniu. W zeszłym roku wojewodowie złożyli zapotrzebowanie na ten program pomocy dla rolników na kwotę prawie 892 mln zł. W poprzednich latach stawka zwrotu była niższa niż obecnie. W latach 2006-2009 zdarzało się nawet, że rolnicy nie wykorzystywali przyznanego im limitu wydatków budżetowych na ten cel. Jedną z pierwszych decyzji obecnego rządu było podwyższenie akcyzy z 95 groszy do 1 złotego do 1 litra.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA