Nawet 500 tys. zł na rozwój usług rolniczych

   Od 31 października rolnicy mogą ubiegać się o pół miliona złotych na utworzenie firmy świadczącej usługi rolnicze. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji do 50 % kosztów kwalifikowanych, poniesionych na realizację inwestycji. W całym PROW 2014 - 2020 na taką pomoc przewidziano 260 mln zł. O pomoc na rozwój usług rolniczych może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca takiej osobowości albo spółka cywilna, która jako mikro albo małe przedsiębiorstwo wykonuje od 2 lat działalność gospodarczą, obejmującą świadczenia usług dla gospodarstw rolnych w ramach kodów. Tłumaczy Małgorzata Niemiec z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:
    - To są trzy kody wsparcia: wspieranie usług w zakresie produkcji roślinnej, wspieranie usług w zakresie produkcji zwierzęcej chów i hodowla zwierząt oraz wspieranie usług w poplonach.


   Za to dofinansowanie nie kupimy natomiast nieruchomości, rzeczy używanych. Nie uwzględnimy również robót budowlanych, leasingu zwrotnego oraz podatku VAT:
    - Preferowane będą inwestycje tzw. innowacyjne, czyli te wszelkie projekty, gdzie przedsiębiorcy będą wprowadzać np. nowe maszyny dotychczas nieużywane w przedsiębiorstwie albo będą wprowadzać nową usługę. Preferowane będą również inwestycje realizowane na obszarach o dużym rozdrobnieniu agrarnym według spisu rolnego z 2010 roku.


   Agencja nie przyznaje pomocy, jeśli wnioskodawcy przyznano mniej niż 3 punkty. Wnioski można składać w Agencji do 29 listopada 2016 roku.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA