Trwa wypłata zaliczek dopłat bezpośrednich za 2016 rok

   Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od poniedziałku wypłaca zaliczki na poczet płatności bezpośrednich. Ile pieniędzy przekazano już rolnikom? Po pierwszych dwóch dniach zaliczki trafiły na konta bankowe 153 tys. rolników. Agencja wypłaciła w ten sposób już 1 mld 80 mln zł. Poza tym do rolników trafiło ponad 12 mln zł w ramach tegorocznych dopłat ONW oraz ponad 3 mln 300 tys. zł z płatności rolnośrodowiskowych za 2016 rok. Uruchomienie wypłaty zaliczek ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka, rynku owoców i warzyw oraz rynku wieprzowiny - informuje Agencja. Zaliczki są wypłacane w wysokości 70% należnych rolnikowi dopłat bezpośrednich. Na ich otrzymanie mogą liczyć ci rolnicy, którzy złożyli prawidłowo wypełnione wnioski o dopłaty bezpośrednie. Wypłata zaliczek potrwa do 30 listopada.
REDAKCJA PORTALU radiozw.com.pl NIE ODPOWIADA
ZA TREŚĆ KOMENTARZY ZAMIESZCZANYCH PRZEZ INTERNAUTÓW

REKLAMA